De hartklepoperatie

hartklepoperatie De hartkleppen kan u vergelijken met ‘deurtjes’ die automatisch openen en sluiten. In het hart zijn er 4 kleppen. Er zijn twee kleppen tussen de voorkamers en de kamers : één aan de linker zijde nl de mitralisklep en één aan de rechterzijde nl de tricuspidalisklep. Er bevinden zich ook twee kleppen thv de overgang tussen de kamers en de grote bloedvaten (aorta en longslagader) namelijk de aorta- en de pulmonalisklep. De vier kleppen kunnen enkel in één richting open. Hierdoor is het mogelijk dat het bloed het hart binnenstroomt en er daarna terug wordt uitgepompt, en dit slechts in één enkele richting.

 

Een hartklepaandoening komt meestal niet onaangekondigd. Vaak heeft u al langere tijd klachten, zoals moeheid, kortademigheid en een onregelmatige hartslag. Een gezonde hartklep opent en sluit perfect, zodat het hart geen moeite hoeft te doen om bloed door het lichaam te pompen. Als de kleppen vernauwd zijn door vergroeiing of kalkafzetting (stenose), de kleppen beschadigd of uitgerekt zijn (insufficiëntie) kan het zijn dat u een operatie nodig heeft.

 

Bij de behandeling van klepaandoeningen, zijn er twee mogelijkheden: