ASD – PFO

Uw arts stelde onlangs de diagnose dat er tussen uw linker – en rechtervoorkamer van uw hart een opening bestaat, die daar niet hoort te zijn. Men noemt dit in medische termen ook een ‘ASD’ (atrium septum defect) of ‘PFO’ (patent foramen ovale), afhankelijk van het type opening.

 

De beslissing werd genomen om via een prikje in de lies deze opening te sluiten. Deze informatie is gemaakt om u inzicht te helpen krijgen in de diagnose en de behandeling van uw probleem.