Dilatatie van de nierarteries

De nierarteries, of slagaders van de nieren, kunnen net zoals kransslagaders (en alle andere slagaders van het lichaam) vernauwen. De bloedtoevoer naar de nier(en) zal dan verminderen. Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor de bloeddruk. Elke nier heeft in principe één grote nierarterie, maar het komt voor dat er twee arteries aanwezig zijn.

 

De nieren spelen een belangrijke rol in de regeling van de bloeddruk. Zij registreren als het ware de bloeddruk en gaan (in samenwerking met een klein orgaan in de hersenen, de hypofyse) een enzyme uitscheiden, renine, dat na een aantal stappen zal zorgen voor een verhoging van de bloeddruk.

 

Als de bloedtoevoer naar de nieren vermindert door een vernauwing van de nierarterie, zal de nier dit verkeerd interpreteren als een daling van de algemene bloeddruk en zal meer renine gaan afscheiden. De bloeddruk zal dan te hoog zijn.

 

Zo'n vernauwing van de nierarteries kan opgeheven worden dankzij een dilatatie of stentimplantatie, net zoals bij de kransslagaders en door middel van katheters. Een katheter wordt dan via de lies opgevoerd tot aan de vernauwde nierarterie en deze wordt door middel van contraststof en röntgenstralen in beeld gebracht.

 
AR pre Vernauwing van de linker nierarterie AR draad met tekst Positioneren van de draad doorheen de vernauwing
Een dunne draad wordt doorheen de vernauwing gemanoevreerd, waarna men hierover een ballon of stent tot in de vernauwing kan brengen. Wanneer de ballon of stent wordt opgeblazen, zal de vernauwing weggedrukt worden en verbetert de bloedtoevoer naar de nier. De overdreven bloeddruk die een gevolg was van deze vernauwing zal in de loop van de eerste weken volgend op de ingreep langzaam gaan zakken.

 

  AR stenting met tekst Stent opgeblazen door middel van een ballon AR post stent Resultaat na het plaatsen van de stent


 

Praktisch

 

Wanneer u wordt voorgesteld om een dergelijke ingreep te ondergaan zal u hiervoor opgenomen worden op de dienst cardiologie van de campus Virga Jesse. Wanneer de ingreep voor 10u 's morgens gepland wordt, is de kans groot dat u de avond voordien al dient binnen te komen om u goed voor te bereiden voor de ingreep. In het andere geval komt u 's morgens nuchter binnen (uw medicatie mag u wel nog innemen met een klein beetje water).

 

De verpleegkundige zal u naar uw kamer begeleiden en samen met u de vragenlijst overlopen die u meekreeg van uw cardioloog. Aan de hand hiervan krijgt u een kleurgecodeerd armbandje, op deze manier kan u vlot geïdentificeerd worden. U krijgt een operatiehemdje aan en een infuus wordt geplaatst. Afhankelijk van mogelijke allergieën of andere aandoeningen zal u op voorhand medicatie krijgen om complicaties uit de weg te gaan. Voor de ingreep zal nog een bloedname worden uitgevoerd en een ECG wordt afgenomen.

 

In de loop van de dag zal u naar de dienst hartkatheterisatie gebracht worden, waar de ingreep zal doorgaan. Aangezien de ingreep gepland is, zal u een vermoedelijk uur meegedeeld worden dat u aan de beurt bent. Jammer genoeg kan de realiteit hiervan afwijken, gezien acute problemen (zoals mensen met een hartinfarct) eerst opgelost dienen te worden en vooral erg onvoorspelbaar zijn.

 

Op de dienst hartkatheterisatie zal u plaatsnemen op de onderzoekstafel en wordt u met steriele doeken afgedekt. De prikplaats ter hoogte van de lies blijft vrij. Onder lokale verdoving wordt dan de katheter ter plaatse gebracht en kan de ingreep zoals hierboven beschreven, uitgevoerd worden. Wanneer de ingreep afgelopen is, wordt de aanprikplaats in de slagader van de lies gesloten. U dient hierna een aantal uren plat op de rug te blijven liggen om bloedingen te vermijden en in bed te blijven (maar u mag dan wel bewegen) tot de ochtend na de ingreep. De precieze details worden u door de verpleegkundige meegedeeld.

 

Om de vorming van bloedklonters tegen te gaan in de geplaatste stent, zal u gedurende minstens één maand medicatie moeten innemen die dit verhindert. Dit is een combinatie van een aspirinepreparaat en een andere bloedplaatjesremmer. Hoelang u deze medicatie moet innemen, wordt u meegedeeld tijdens de opname.

 

In principe kan u daags na de ingreep naar huis, in de namiddag. Er wordt nog een bloedafname gedaan om uw nierfunctie te controleren.

 

We wensen u alvast een aangenaam verblijf. Mocht u nog vragen hebben, kan u uiteraard steeds terecht bij artsen en verpleegkundigen op de afdeling.