Klepbehandelingen met behulp van katheters

Behandeling klepafwijking katheters De laatste jaren zijn er een aantal evoluties geweest in het behandelen van klepaandoeningen dankzij het constant verkleinen van interventiemateriaal en ontwikkelen van nieuwe therapieën.

 

De eerste ontwikkelingen hebben zich voorgedaan in het openrekken van vernauwde kleppen, met name de mitralisklep en de aortaklep (de twee kleppen van de linkerkant van het hart). Deze kunnen door middel van een ballon open gerokken worden om de vernauwing op te heffen. Zo’n behandeling dient soms herhaald te worden, zeker als het gaat om de aortaklep.

 

Recent (met name in het jaar 2010) is een nieuwe therapie doorgebroken in de behandeling van vernauwde aortakleppen bij patiënten die niet meer in staat zijn een operatie te ondergaan. Een volledig werkende klep kan bij bepaalde patiënten zonder operatie ingeplant worden via katheters. Op dit moment zijn er nog beperkingen ten aanzien van de grootte van de kleppen en de toegangswegen, maar de vooruitzichten en voorlopige resultaten van deze nieuwe techniek zijn veelbelovend.