Kransslagaders

Situering

 

(Slag)aderverkalking of ‘arteriosclerose’ is in onze Westerse wereld de hoofdoorzaak van ziekte en overlijden. Aderverkalking is een proces waarbij cholesterolophopingen en verkalkte plaques ontstaan onder en in de binnenbekleding van de slagadersKransslagaders.

 

Hierdoor ontstaan stilaan vernauwingen in de bloedvaten, die de bloedstroom kunnen belemmeren.

 

Kransslagaders

 

De kransslagaders of ‘coronaire arteries’ zijn de slagaders die de hartspier zelf bevloeien. Ze ontstaan in de basis van de aorta, net boven de aortaklep en lopen over de oppervlakte van het hart. Van hieruit gaan ze verder vertakken in het hartspierweefsel zelf, zodat de hele spier van bloed voorzien wordt.

In een normale situatie heeft een mens twee grote kransslagaders: één aan de rechterkant (de rechter kransslagader) en één aan de linkerkant, die splitst in twee grote takken (de linker kransslagader). De drie grote takken die zo gevormd zijn heten RAC, LAD en CFX.

 

Vernauwing of verstopping van de kransslagaders

 

Vernauwing van de kransslagaders In deze kransslagaders kunnen zich (net zoals in alle andere slagaders van het lichaam) ophopingen van cholesterol en verkalkingen optreden, die het bloedvat langzaam gaan vernauwen.

 

Indien de vernauwing matig is, ontstaat er enkel zuurstofgebrek in de hartspier bij zeer zware inspanningen. Wanneer de vernauwing ernstig is, kan zelfs bij een lichte inspanning of bij rust pijn ontstaan. Deze pijn noemen we angor of hartkramp. Hartkramp is meestal een teken van vernauwingen van de kransslagaders. Wanneer zich op zulke vernauwing een bloedklonter vasthecht, dan kan de opening van het bloedvat plots verstopt worden.

 

Op dat moment krijgen de hartcellen helemaal geen zuurstof en energie meer, en beginnen ze stilaan af te sterven. Dit proces heet een hartinfarct. Vanaf het moment dat het bloedvat verstopt is, stoppen de hartcellen hun samentrekking en sterven ze stilaan. Dit proces van afsterven duurt maximaal 12 tot 24 uur. Als men geen interventie doet om het bloedvat terug te openen, zullen in die termijn alle hartcellen in het bedreigde gebied afsterven en stilaan vervangen worden door een litteken.

 

De grootte van het hartinfarct of hoeveel harstpiercellen afsterven, hangt natuurlijk af van de plaats van de verstopping. Als de verstopping optreedt op een uiteinde van een kleine kransslagader, zal de schade eerder beperkt blijven; doch, wanneer de verstopping aan de oorsprong optreedt van een grote kransslagader, zijn de gevolgen veel ernstiger. Dit kan levensbedreigende vormen aannemen.

 

Symptomen

 

De symptomen van een vernauwing (of verstopping) van de kransslagaders kunnen verschillen van persoon tot persoon. Meestal betreffen de klachten een drukkend gevoel op de borst, pijn in de linkerarm, kortademigheid en/of verminderd inspanningsvermogen. Jammer genoeg kan het ook voorkomen dat men helemaal niets voelt, zodat men ook niet tijdig hulp kan zoeken.

 

Mogelijke symptomen zijn:

  • Drukkend gevoel of pijn op de borst
  • Pijn in de (linker)arm, tussen de schouderbladen of in de hals en kaken
  • Pijn in de maagstreek
  • Kortademigheid
  • Verminderd inspanningsvermogen
  • Misselijkheid en braken
  • Zweten, klam aanvoelen
  • Bewustzijnsverlies
  • Hartkloppingen

 

Als één of meerdere van deze symptomen optreden, dient men alert te zijn op eventuele vernauwingen van de kransslagaders, hoewel al deze symptomen natuurlijk ook andere oorzaken kunnen hebben; raadpleeg steeds uw huisarts of cardioloog om verder te onderzoeken waar de klachten vandaan komen.

 

Diagnose

 

Om tot een juiste diagnose te komen, zullen een paar onderzoeken uitgevoerd worden om te bevestigen dat er een vernauwing of stenose van de kransslagaders aanwezig is.

 

Om te beginnen zal men op basis van de klachten de ernst ervan kunnen inschatten.