Revalidatie en begeleiding

Het Revalidatie- en gezondheidscentrum (ReGo) van het Jessa Ziekenhuis is vooral gericht op de revalidatie van patiënten na het doormaken van een hartinfarct, een hartoperatie, een ballondilatatie of een harttransplantatie. De laatste jaren is ook het preventieaspect steeds belangrijker geworden. Naast het programma voor hartrevalidatie biedt het ReGo ook een programma voor longrevalidatie,  en voor mensen met overgewicht en diabetes.

 

Alle programma's worden begeleid door deskundigen vanuit verschillende disciplines. Naast het medische luik werken ondermeer ook kinesisten, sociaal verpleegkundigenpsychologen, diëtisten en andere gezondheidswerkers mee aan de revalidatie van de patiënten.

 

Openingsuren ReGo

 

maandag, woensdag en vrijdag: van 8u - 12u en van 13u - 19u
dinsdag en donderdag: van 8u - 12u en van 13u tot 17u.