Dr. Lieven Herbots

Lieven Herbots °1972

 

Dr. Herbots genoot zijn opleiding tot geneesheer aan de UHasselt en de KULeuven. Tijdens zijn opleiding tot cardioloog werkte hij in het Tygerberg Ziekenhuis van de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika.

 

Hij behaalde een master in de medische beeldvorming en een master in het ziekenhuisbeleid en -management.

 

Dr. Herbots verdiepte zich in de niet-invasieve cardiale beeldvorming en behaalde aan de KULeuven een doctoraat in de medische wetenschappen.

 

 

Huidige functies

  • Sinds 2006 is hij als cardioloog verbonden aan het Hartcentrum en het Jessa Ziekenhuis.
  • Hij is tevens verbonden aan het labo cardiovasculaire beeldvorming en dynamica van de KULeuven.
  • Hij is lid van de Europese Associatie voor Echocardiografie en de Belgische Werkgroep Niet-nvasieve Cardiale Beeldvorming van de Belgische Vereniging Cardiologie.

 

Specifieke interessegebieden

  • Niet-invasieve cardiale beeldvorming
  • Cardiale fysiologie
  • Ischemisch hartlijden
  • Cardiomyopathieen
  • Klepaandoeningen
  • Cardiale resynchronisatie