Aanmeldingsformulier studenten cardiologie

Iedere student die een onderzoek (bachelorproef, masterproef, doctoraat,...) gaat starten binnen cardiologie dient zich via dit formiulier aan te melden alvorens te starten met het onderzoek.

(In te dienen bij het ETC alvorens patiënten te rekruteren: ethische.toetsingscommissie@jessazh.be)