Belgische primeur: Innovatieve TAVI-techniek voorkomt lekkage bij hartklepingreep

In de maand november kregen twee patiënten van het Jessa Ziekenhuis – als eersten in België- een nieuwe percutane TAVI-kunstklep van de derde generatie. Maar nóg belangrijker: deze ingenieuze nieuwe klepprothese vermindert het risico op lekken langs de klep na implantatie. “Dankzij de verbeterde kunstklep via de TAVI-techniek evenaren we nu het resultaat van een chirurgische ingreep.” Dr. Edouard Benit en dr. Urbain Mees van Hartcentrum Hasselt geven tekst en uitleg. 

 

Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) maakt een aortaklepvervanging mogelijk via de liesslagader. De techniek is de jongste tien jaar sterk geëvolueerd. Dr. Edouard Benit: “De nieuwste kunstklep verbetert de TAVI-techniek waarmee we in Hasselt al sinds 2006 vertrouwd zijn. Dat jaar voerden we – tegelijkertijd met UZ Antwerpen - de eerste TAVI-ingreep in België uit. De katheter was nog redelijk dik (24 Fr). Met de tweede generatie in 2014 werd die veel dunner (16 Fr). Dankzij de kleinere doorsnede komen meer patiënten in aanmerking voor deze behandeling. Het systeem had nog één tekortkoming: een kleine kans op lekkages rond de kunstklep.”

 

Rok van weefsel voorkomt lekkages

De aortaring verschilt van mens tot mens. Hij is nooit perfect rond. In sommige gevallen sluit een gewone stent niet 100% aan. Dr. Urbain Mees: “De TAVI-klep van de derde generatie verhelpt dit. De stent waarin de klep genaaid is, is nu ook aan de buitenkant bekleed met een ‘rok van weefsel’. Wanneer de prothese zich tot tegen de aortaring uitzet, vindt de rok aansluiting bij het levende weefsel. De nieuwe kunstklep vergroeit dus als  het ware met de wand van de aorta zodat het risico op lekken sterk vermindert.”

 

De verbeterde percutane aortaklep voorkomt paravalvulaire lekken.

 

De medische wereld erkent sinds enkele jaren de voordelen van TAVI. The New England Journal of Medicine publiceerde recent twee studies over deze techniek: ‘SURTAVI’ en ‘Partner 2’. Beide studies tonen aan dat TAVI voor patiënten met een intermediair risico even veilig en efficiënt is als een heelkundige vervanging van de aortaklep. Het
gaat dan over patiënten van 75 jaar en ouder.

 

De toekomst is interdisciplinair

Het is intussen 25 jaar geleden dat dr. Urbain Mees de eerste openhartoperatie in Limburg uitvoerde met sternotomie waarbij het volledige borstbeen werd opengelegd. Datzelfde jaar voerde dr. Edouard Benit in het Jessa Ziekenhuis de eerste percutane coronaire en cardiale interventies uit. Worden heelkundige ingrepen met de komst van de nieuwe TAVI-kunstklep overbodig? “Zover zijn we zeker nog niet,” zegt Benit. “Iedere patiënt is anders: te dunne slagaders voor een lieskatheterisatie, een specifieke voorgeschiedenis (bv. coronaire chirurgie)… We bekijken elke situatie individueel via het hartteam. Feit is wel dat we streven naar technieken die minder invasief zijn voor de patiënt. Onze collega dr. Alaaddin Yilmaz pakte in oktober nog uit met een wereldprimeur: de eerste hartklepvervanging via een kijkoperatie tussen de ribben. Hij is ook de grondlegger van de minimaal invasieve aortaklepvervanging (mini-AVR): via een kleine incisie in het midden van het sternum.”

 

Mees: “Dat is misschien wel dé kracht van Hartcentrum Hasselt: ons hartteam werkt nauw samen. Wekelijks bespreken cardiologen en cardiochirurgen de beste behandelingsmethode per patiënt. We wisselen nieuwe ideeën uit, discussiëren over  technieken en ontwikkelingen … Die dialogen in combinatie met onze passie voor het vak : ze drijven ons om een van de meest innoverende hartcentra van België te blijven.” En wat brengt de toekomst? Benit: “We hopen ooit de TAVI-techniek toe te passen voor andere hartkleppen, zoals de mitralisklep en de tricuspidalisklep. Verder zien we cardiologie en cardiochirurgie nog meer naar elkaar toegroeien. Beide disciplines overlappen elkaar steeds vaker. Misschien moeten beide opleidingen ooit samenvloeien. De toekomst van cardiologie is interdisciplinair.”

 

geschiedenis hartteam