Blijf niet thuiszitten met hartklachten!

Naar aanleiding van de isolatiemaatregelen ten gevolge van het Coronavirus werden alle niet-dringende raadplegingen en niet-dringende procedures in het Hartcentrum Hasselt uitgesteld. Voor dringende problemen kan U uiteraard wél steeds bij ons terecht. Dringende procedures en dringende raadplegingen kunnen gewoon doorgaan. We hebben in ons ziekenhuis een gescheiden traject opgezet voor hartpatiënten met coronavirus-besmetting, zodat we zowel niet-besmette als besmette hartpatiënten veilig kunnen onderzoeken. In geval van hartklachten (zoals pijn op de borst, kortademigheid, hartkloppingen, duizeligheid) kan U rechtstreeks contact opnemen met het nummer 011 37 35 65, of kan u via de huisarts een dringende raadpleging laten inplannen. Bij een medisch, mogelijks levensbedreigende urgentie dient u contact op de te nemen met het noodnummer 112.

 

Voor uw eigen gezondheid is het belangrijk om niet thuis te blijven zitten met hartklachten!


 

Corona