Boek: Fysieke training bij personen met overgewicht

Prof Dominique Hansen  (Revalidatie en Gezondheidscentrum) brengt een boek over fysieke training bij personen met overgewicht uit

 

 

In de huidige maatschappij neemt het aantal personen met overgewicht (obesitas) sterk toe. Deze tendens heeft op lange termijn ernstige gevolgen: obesitas verhoogt de kans op hart –en vaatziekten, suikerziekte, orthopedische problemen, bepaalde vormen van kanker, en verlaagt de levensverwachting (met +-8 jaar). Vandaar dat personen met obesitas aangeraden worden om te diëten, en meer te bewegen, met als doel vetmassa te doen dalen. Echter blijkt er nog veel verwarring en discussie te bestaan over hoe een bewegingsprogramma opgesteld dient te worden voor personen met obesitas.

 

Dit boek heeft als doel om zorgverstrekkers toe te lichten hoe een bewegingsprogramma op te stellen in personen met obesitas. Het boek start met de epidemiologie van obesitas, gevolgd door hoe vetmassa te meten en hoe een pre-participatiescreening uit te voeren, en wat de effecten zijn van dieet vs fysieke training op vetmassa. Vervolgens licht men in detail toe hoe het cardiovasculaire, pulmonale, endocrinologische, neurologische en spierstelsel reageert op inspanning in personen met obesitas.

 

Men eindigt met te beschrijven hoe personen met obesitas te motiveren om te blijven bewegen, wat de impact is van verschillende trainingsvormen op vetmassaverlies, hoe vetten precies gemobiliseerd en verbrand worden, en waarom niet iedereen evenveel vetmassa zal verliezen ten gevolge van fysieke training.

 

Het boek baseert zich op recente wetenschappelijk studies/inzichten waarvan een deel uitgevoerd in het Revalidatie en Gezondheidscentrum van het Jessa ziekenhuis, en bestaat uit 16 hoofdstukken: de meeste hoofdstukken zijn geschreven door internationaal erkende experten.   

 

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=37233