Cardiolounge doet hartpatiënten ziekenhuisgevoel vergeten

Het Jessa Ziekenhuis heef zopas een ‘Cardiolounge’ geopend: een huiselijk ingerichte ruimte waar patiënten voor en na bepaalde hartonderzoeken, op een comfortabele manier kunnen vertoeven. “In normale omstandigheden is er plaats voor ruim 20 patiënten, maar omwille van corona houden we het aantal nu beperkt. Terwijl de patiënt wordt voorbereid voor zijn onderzoek, kan hij tv-kijken of wat werken met zijn laptop aan een lange tafel. Wie dat wil, kan een broodje of een drankje uit de koelkast halen, of in het salon een praatje slaan met andere patiënten. Kortom, je vindt er alles wat je in een normale huiskamer vindt. Geen bed dus. Je waant je hier niet in een ziekenhuis, en dat is precies onze bedoeling”, zeggen hoofdverpleegkundigen Kris Duchateau en Najate Oussaih.

De cardiolounge is enkel bedoeld voor patënten die geen bed nodig hebben. Kris Duchateau, hoofdverpleegkundige ICCU en Cathlab: “De cardioloog beslist of de patiënt naar de cardiolounge kan. Dat hangt in de eerste plaats af van het type onderzoek. Het gaat dan vooral om hartcatheterisates waarbij de kransslagaders in beeld worden gebracht door middel contrastvloeistof die wordt ingespoten door een dun buisje via de pols. Ook patiënten waarbij onderhuids een apparaatje moet worden ingeplant om hartritmestoornissen te traceren kunnen hier voor en na terecht.”

Veilig?
Ook de algemene gezondheidstoestand van de patiënt is een criterium om gebruik te kunnen maken van de cardiolounge. Najate Oussaih, hoofdverpleegkundige B2 cardiologie: “De veiligheid van de patiënt primeert uiteraard. Daarom kijken we ook naar zijn algemene gezondheidstoestand. Hij mag niet fragiel zijn, moet minstens 10 meter vlot en zelfstandig kunnen wandelen en moet verder weinig zorg nodig hebben. Dat type patiënt voelt zich helemaal niet ziek en is dus zelden of nooit vragende partj om een kamer met een bed te hebben. Al hebben we er natuurlijk wel altjd eentje klaar staan voor noodsituates. Een patiënt gaat trouwens steeds onder begeleiding van een verpleegkundige heen en weer naar het cathlab.”

Kortere wachtjd
Kris Duchateau: “We zijn allereerst afgestapt van de ontvangstmomenten. Voorheen moest de patiënt zich in de voor- of namiddag aanmelden, nu ontvangen we ze om het half uur. Daardoor moet de patiënt veel minder lang wachten. En dat wordt erg geapprecieerd.” 

 

“Het concept bestaat deels in andere ziekenhuizen, omdat er relaxzetels ter beschikking staan van de patiënten. Maar deze invulling is eerder uniek in België. We zijn tot over de grens gegaan om ideeën op te doen en hebben dat lounge concept verder aangepast en nog huiselijker gemaakt”, zegt Najate Oussaih. 

Traject

De patënt ziet eerst de cardioloog op raadpleging. Die beslist of de patiënt naar de lounge kan. Voor de eigenlijke dag van het onderzoek gaat de patiënt meestal eerst naar de pré-cathlab raadpleging. Daar worden de nodige  parameters voor het onderzoek verzameld, eventuele vragen beantwoord, thuismedicate overlopen en praktsche info gedeeld. Op de dag van het onderzoek wordt de patënt in de lounge ontvangen en voorbereid (er wordt bv. een infuusslotje geplaatst in de arm). Nadat de procedure op het cathlab uitgevoerd is, komt hij terug in de lounge om de volgende uren nauw opgevolgd te kunnen worden. Daarna kan hij naar huis. In de meeste gevallen gebeurt dat  binnen de 4 uur. Voor paiëinten die verwezen worden vanuit onze netwerkziekenhuizen is deze korte opnameduur uiteraard ook een groot pluspunt.


Al 1 jaar proef achter de rug
De cardiolounge is sinds 15 juli operatoneel. Najate Oussaih: “Voor we deze stap zeten, hebben we het concept gedurende een jaar uitgetest op kleine schaal. Het had alleen maar voordelen. We gaan in de nabije toekomst verder polsen naar de ervaringen van de patënt. Daaruit kunnen we mogelijk nog iets leren en de cardiolounge verder verfjnen.”

Het is de bedoeling dat het gebruik van de lounge nog wordt uitgebreid voor patënten die bijvoorbeeld komen voor een elektrofysiologische onderzoek of een stent moeten krijgen.IMG_8250

IMG_8255