H2020 project "CoroPrevention" officieel gestart

Vorige week vond de kick off meeting plaats van het Europees gesubsidieerde H2020 project "CoroPrevention" in the European Heart House in Sophia-Antipolis (Fra). Prof. Paul Dendale was aanwezig op de vergadering als vertegenwoordiger van Hartcentrum Hasselt en UHasselt. Het project zal het ideale secundaire preventie programma ontwikkelen en implementeren in meerdere centra.

 

CoroPrevention 

CoroPrevention is een groot Europees project dat geleid wordt door professor Reijo Laaksonen van Tampere University (Fin) en Zora Biosciences. Het project heeft bijna € 20 miljoen aan Horizon 2020-financiering om de levensstijlverbeteringen en medicijnen te identificeren die individuele patiënten met coronaire hartziekten nodig hebben om een nieuw cardiovasculair voorval te voorkomen.

 

Coronaire hartziekten hebben een enorme socio-economische impact in België en Europa. Daarom zijn er betere instrumenten voor risicostratificatie en meer gepersonaliseerde zorg nodig om de morbiditeit en mortaliteit van coronaire hartziekten te doen dalen.Verder zullen deze ontwikkelingen kunnen leiden tot een belangrijke daling van de economische impact van coronaire hartziekten.

 

Objectieven:

  1. Prospectief evalueren van het klinische nut van gepersonaliseerde preventie
  2. Evaluatie van de gezondheidseconomische en sociale voordelen van gepersonaliseerde preventie
  3. Het ontdekken van nieuwe predictieve markers voor de evaluatie van de geneesmiddelrespons
  4. Verbeteren van de huidige ESC-richtlijnen op basis van de gerandomiseerde studie

 

Het project omvat een gerandomiseerde klinische proef bij hoogrisicopatiënten met coronaire hartziekten die zijn geïdentificeerd met een nieuwe set risicomarkers. De proef zal een nieuw, gepersonaliseerd preventieprogramma testen, ontworpen door de European Association of Preventive Cardiology (EAPC), een tak van de European Society of Cardiology (ESC). Op maat gemaakte benaderingen houden rekening met de voorkeuren van patiënten voor gedragsverandering. Verpleegkundigen en mobiele apps bieden gepersonaliseerde coaching op het gebied van lichaamsbeweging, dieet, verbetering van slaap, mindfulness, stressvermindering, vermindering van de schermtijd en zitten, stoppen met roken, matiging van alcoholinname en het innemen van preventieve medicijnen. Klinische centra werden voornamelijk geselecteerd uit landen met suboptimale programma's, volgens een ESC-onderzoek. 

 

Er worden ook workshops voor patiënten gehouden bij het werven van sites om ervaringen met deelname aan de proef te delen en ambassadeurs te creëren om met nieuwe deelnemers te communiceren. Het ESC Patiëntenforum zal de lessen van deze workshops delen op verschillende onderzoekssites om de patiëntbetrokkenheid te optimaliseren.

 

Hartcentrum Hasselt en de UHasselt coördineren het werkpakket dat het preventie / revalidatieprogramma definieert en de ondersteunende software applicaties levert. Hierbij zal het ReGo van Hartcentrum Hasselt fungeren als referentiesite voor de andere deelnemende centra. Het project zal over een periode van 7 jaar lopen. 

 

Logo's

 

 

Horizon 2020 

Horizon 2020 is het grootste EU-programma voor onderzoek en innovatie. Horizon 2020 is het financiële instrument ter uitvoering van de Innovatie-unie, een vlaggenschipinitiatief van Europa 2020 gericht op het veiligstellen van het wereldwijde concurrentievermogen van Europa. Door onderzoek en innovatie te koppelen, helpt Horizon 2020 dit te bereiken met de nadruk op uitstekende wetenschap, industrieel leiderschap en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Het doel is ervoor te zorgen dat Europa wetenschap van wereldklasse produceert, belemmeringen voor innovatie wegneemt en het voor de publieke en private sector gemakkelijker maakt om samen te werken bij het leveren van innovatie.

 

DSC_4490

"We streven ernaar om het aantal hartinfarcten aanzienlijk te verminderen door  het gebruik van deze interventies. Het project zal een geavanceerd, economisch duurzaam gepersonaliseerd preventieprogramma voor gebruik in heel Europa opzetten. Regelgevers, beleidsmakers en betalers ontvangen overtuigend bewijs voor de economische en sociale waarde van het voorkomen van hart- en vaatziekten. We schatten dat het door ESC ontworpen programma het aantal cardiovasculaire voorvallen met 25% zal verminderen bij hoogrisicopatiënten - met jaarlijkse besparingen van tientallen miljarden euro's voor de EU"

 

Prof. Paul Dendale