Internationale studie in samenwerking met Hartcentrum Hasselt bewijst de waarde van Aspirine na stent implantatie

De internationale Global Leaders studie in samenwerking met Hartcentrum Hasselt, het Jessa ziekenhuis en UHasselt toont aan dat Aspirine (nog steeds) even effectief is als de nieuwe krachtigere bloedplaatjesremmers voor de nabehandeling van patiënten met een stent in een bloedvat van het hart. 

 

Situering

Patiënten met ernstig kransslagaderlijden worden doorgaans behandeld met een ingreep waarbij de vernauwing van het bloedvat wordt opengemaakt en er een stent wordt geïmplanteerd om het bloedvat open te houden. Mensen die een stent krijgen, lopen na de ingreep een risico dat de stent verstopt door klontervorming. Het gebruik van bloedplaatjesremmers kan dit risico verlagen. De huidige Europese richtlijnen stellen dat tijdens de eerste 6 à 12 maanden 2 bloedplaatjesremmers, aspirine en een ander product, moeten worden ingenomen. Nadien wordt aspirine levenslang verder genomen. 

 

Volgens dr. Vranckx helpen aspirines wel niet bij mensen die nog geen operaties hebben gehad. "Wij zien bijvoorbeeld in Amerika mensen aspirines nemen als ze last hebben in de borstkas. Ze kopen aspirines en nemen die", maar dat helpt niet.

 

Omdat het gebruik van aspirines in het verleden geassocieerd werd met een verhoogd risico op maagbloedingen, en zelfs in zeldzame gevallen met hersenbloedingen, werd het gebruik ervan in vraag gesteld. Dit heeft mede geleid tot het ontstaan van de Global Leaders studie

 

 

De Global Leaders studie

De Global Leaders studie is een internationaal onderzoek o.l.v. prof. Pascal Vranckx van Hartcentrum Hasselt, prof. Patrick Serruys (Imperial College Londen), prof. Marco Valgimigli en prof. Stephan Windecker (beiden universiteit van Bern). Aan de studie namen 130 cardiologische centra deel, uit 18 verschillende landen. In totaal werden er 16.000 patiënten onderzocht in de studie waarvan een kleine 1.000 patiënten van het Jessa ziekenhuis. 

 

De patiënten werden gedurende 2 jaar opgevolgd vanaf de stent implantatie. Hierbij werd iedere patiënt willekeurig ingedeeld in 2 groepen. De eerste groep kreeg de klassieke behandeling met bloedplaatjesremmers, dus 1 jaar lang een combinatie van twee producten en nadien enkel aspirine verder. Bij de tweede groep werd de aspirine na 1 maand gestopt en ging de patiënt verder met de krachtigere bloedplaatjesremmer tot het einde van de studie.

 

“Deze Global Leaders Studie vertrok vier jaar geleden vanuit het concept: minder is meer. Met andere woorden: het doel was aspirine uit het medicatieschema weg te laten. Maar ons onderzoek toont net het omgekeerde aan. Het onderzoek toont aan dat een behandeling met het krachtige, duurdere product over een periode van 2 jaar gelijkwaardig maar zeker niet beter was dan de huidige combinatie" legt dr. Vranckx uit. 

 

DSC_4681Dr. Pascal Vranckx

 

 

 

Wat betekent dit? 

"Gezien het belangrijk prijsverschil tussen het krachtige product en aspirine, is er op basis van onze resultaten geen reden meer om de vandaag gebruikte behandeling te wijzigen. Patiënten zullen dus nog steeds twee bloedplaatjesremmers krijgen in de eerste fase na de ingreep, met nadien het levenslang verderzetten van aspirine.”, aldus Pascal Vranckx. "We dienen ons nu in toekomst onderzoek te focussen op het verlagen van het risico op een nieuwe ingreep, dat momenteel op 20% ligt binnen de 3 jaar na de eerste ingreep."

 

Als we weten dat jaarlijks 20.000 mensen een stent krijgen, leert een snelle berekening dat de resultaten van deze studie een besparing van ongeveer 15 miljoen euro op jaarbasis kan opleveren voor de ziekteverzekering, enkel voor Vlaanderen. Met dit onderzoek dragen het Hartcentrum Hasselt, het Jessa Ziekenhuis en UHasselt prominent bij tot de toekomstige zorg voor miljoenen patiënten wereldwijd.  

 

Internationale belangstelling

De resultaten van deze studie werden met internationale belangstelling onthaald. Ze zijn leteen gepubliceerd in het vooraanstaande medische tijdschrift The Lancet en de resultaten werden tevens vorige week gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de European Society of Cardiology (ESC). De ESC is een Europese medische vereniging en brengt 56 nationale cardiale verenigingen en meer dan 95.000 specialisten samen. De ESC stelt Europese richtlijnen op voor de cardiovasculaire geneeskunde volgens de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. De resultaten van de Global Leaders studie zullen hier zeker toe bijdragen. 

 

De resultaten van de studie kwamen de afgelopen weken meermaals in het nieuws, waaronder op één, VTM en TVL. 

 

 

 

Studies in Hartcentrum Hasselt

Met deze studie zet Hartcentrum Hasselt zich nog meer op de kaart als een onderzoekscentrum dat streeft naar innovatie en een kwaliteitsvolle zorg. "Er wordt door het Hartcentrum veel aandacht besteed aan wetenschap en klinische studies. We streven ernaar om de beste zorg te kunnen leveren aan onze patiënten en om ons steentje bij te dragen aan de wetenschap." zegt Arne Janssen, coördinator van het studiecentrum van Hartcentrum Hasselt.

 

"We hebben een heel team van studiemedewerkers die samen met de cardiologen diverse wetenschappelijke onderzoeken in goede banen leiden. We behoren tot de betere onderzoekscentra van het land en allicht ook daarbuiten" aldus Arne Janssen.