Prof. dr. Paul Dendale lid van ESC membership committee

Prof. dr. Paul Dendale, diensthoofd cardiologie van Hartcentrum Hasselt, werd onlangs verkozen tot voorzitter van de Europese Vereniging voor Preventieve Cardiologie (EAPC), een zijtak van de Europese Vereniging voor Cardiologie (ESC). Binnen de ESC is hij nu tevens lid van de 'Membership Committee'. Deze commissie is binnen de associatie verantwoordelijk voor alles aangaande het lidmaatschap (strategie, voordelen, ...). Momenteel telt de associatie maar liefst 95.000 leden!

 

Vorige week was Dendale aanwezig op de startvergadering in Nice waarbij de eerste stappen werden gezet voor de komende jaren. Dendale is lid van de commissie van 2018-2020.