Prof. dr. Paul Dendale over het belang van preventie bij hart- en vaataandoeningen

Prof. dr. Paul Dendale, diensthoofd cardiologie van Hartcentrum Hasselt, werd onlangs verkozen tot voorzitter van de Europese Vereniging voor Preventieve Cardiologie (EAPC), een zijtak van de Europese Vereniging voor Cardiologie (ESC). In een uitgebreid internationaal artikel spreekt hij over het belang van preventieve cardiologie. 

 

"Helaas zijn cardiovasculaire aandoeningen nog steeds de grootste doodsoorzaak in de wereld. Het goede nieuws is dat 80% van deze aandoeningen voorkomen kan worden door het hanteren van een gezonde levensstijl. Het gaat dan met name over het aanpakken van risicofactoren zoals hoge bloeddruk, cholesterol, roken, overgewicht, etc. Zo zien we bijvoorbeeld dat het invoeren van een rookverbod een onmiddellijke positieve impact heeft op aantal mensen dat zich presenteren met een hartinfarct. De huisartsen en ook de overheid heeft hierbij een zeer belangrijke rol. " 

 

Het volledige artikel (in het Engels) kan je hier lezen.