Professor Dendale verkozen in het bestuur van de Europese Vereniging voor Preventie en Revalidatie

Prof dr P Dendale, diensthoofd van de dienst cardiologie van het Jessa ziekenhuis en medisch verantwoordelijke voor het Revalidatie- en Gezondheidscentrum is afgelopen week door de leden van de Europese Vereniging voor Cardiovasculaire Preventie en Revalidatie (EACPR) verkozen tot Secretaris.

Dr Dendale was ontslagnemend bestuurdslid van de sectie Hartrevalidatie van de zelfde vereniging en wordt nu bevorderd tot Secretaris van deze Europese vereniging. De EACPR heeft tot doel de preventie en revalidatie van hart- en vaatziekten in Europa te stimuleren en te bevorderen. Dit gebeurt door organisatie van cursussen en congressen, schrijven van tekstboeken en richtlijnen en controle van de kwaliteit van de bestaande initiatieven. Dr Dendale zal in zijn nieuwe positie vooral aandacht besteden aan de communicatie binnen de vereniging en met de buitenwereld. Op die manier hoopt hij de boodschap van preventie van hart- en vaatziekten en het belang van hartrevalidatie na een hartaandoening meer in de verf te zetten.

Verder informatie omtrent de EACPR kan u terugvinden op hun website http://www.escardio.org/communities/EACPR/Pages/welcome.aspx