Resultaten van het Europese project SWEATY HEARTS

weaty Hearts was een ERASMUS+ project dat gesubsidieerd wordt door de Europese Unie. Het doel van het Sweaty Hearts project was het promoten van fysieke activiteit en het bewustzijn vergroten dat sporten belangrijk is. Tijdens dit project werkten het Hartcentrum Hasselt samen met ziekenhuizen uit Oostenrijk, Griekenland, Italië en Hongarije en onderzochten we of het gebruik van technologie mensen kan aanzetten om meer te bewegen. Het project eindigde met een slotmeeting in Brussel waar Prof. Dr. Dendale een discussie leidde met verschillende belangrijke Europese vertegenwoordigers over de rol van technologie binnen cardiale revalidatie.

 

Sweaty Hearts toonde aan dat voor Belgische patiënten een smartphone applicatie nuttig kan zijn om actief te blijven na cardiale revalidatie in het ReGo. Ook waren alle patiënten zeer tevreden over een langdurig opvolging via een smartphone applicatie. In de nabije toekomst zullen we het gebruik van smartphone applicaties om mensen meer te laten sporten nog op grotere schaal onderzoeken.