Telerevalidatie voor hart- en longpatiënten Jessaziekenhuis en Hartcentrum Hasselt

Op 13 maart 2020 kregen we niet geheel onverwacht de melding van de overheid dat alle ambulante revalidatie, in de vorm van groepstherapie en voor risicogroepen zoals voor hart- en longpatiënten, gedurende een bepaalde tijd niet meer mocht plaatsvinden. Het revalidatieteam heeft dan onmiddellijk (op veilige afstand van elkaar) de koppen bij elkaar gestoken om te bekijken hoe we toch onze ambulante patiënten van de nodige zorgen/revalidatie konden voorzien. Aangezien we binnen de cardiale revalidatie al heel wat expertise hebben op het gebied van telerevalidatie, was dit de manier om de patiënten zouden bij staan in deze Coronacrisis. Het doel was duidelijk: onze multidisciplinaire revalidatie in de (verplichte) thuissituatie van de patiënt verderzetten.


Na een oplijsting van alle patiënten, hebben we alle beschikbare medewerkers die nog niet een ondersteunende rol op een andere (COVID)afdeling hadden gekregen, aan de telefoon gezet en werden al onze hart- en longpatiënten opgebeld. Zowel deze die al geruime tijd aan het revalideren waren, als diegenen die nog moe(s)ten opstarten. Tijdens dit telefonisch eerste gesprek werd de reactie van de patiënten op deze hele Coronasituatie nagegaan en werden hulpvragen besproken. De kinesist spreekt vooral de mensen aan over de fysieke revalidatie en bekijkt samen met hen wat mogelijk is in de thuissituatie. Is er een hometrainer aanwezig? Is men in de mogelijkheid om te gaan wandelen? De psycholoog bespreekt, zeker gezien deze noodsituatie, eventuele angsten die aanwezig zijn. Kan men spreken over gevoelens waar men mee zit? Piekert men veel over de gezondheidstoestand? Daarnaast zal de diëtiste de mensen ook aanspreken over hun voedingsgewoonten. Hervalt men door het thuisblijven in verkeerde eetgewoonten?


Omdat niet elke discipline afzonderlijk de patiënten kan contacteren, vindt er wekelijks een briefing plaats samen met een cardioloog. Hier worden dan alle vragen die men heeft verzameld, besproken en wordt bekeken welke discipline/medewerker deze op zich neemt. Deze ‘veilig georganiseerde’ overlegmomenten zullen wekelijks plaatsvinden. Alle medische vragen rond medicatie, eventuele cardiale klachten, rijgeschiktheid,… zullen door de arts opgenomen worden met de patiënt. Deze zal telefonisch de patiënt contacteren en de nodige acties ondernemen. Indien uit een gesprek blijkt dat een consultatie zich opdringt, zal er een urgente afspraak gemaakt worden bij de cardioloog.

 

Om alles rond telerevalidatie wat visueler te maken, hebben we ook beeldmateriaal op de website van het Jessaziekenhuis en op de website van Hartcentrum Hasselt gezet. Aan de hand van beweegfilmpjes worden de patiënten getriggerd om fysiek actief te blijven. De wekelijkse contacten met de therapeuten zorgen er dan voor dat er samen geëvalueerd kan worden of bepaalde oefeningen aangepast of lichter/zwaarder kunnen worden. De diëtisten voorzien gezonde tips rond voeding en via een invulformulier kunnen patiënten hun voedingsdagboek doorgeven, waardoor zij ook gericht advies kunnen krijgen. De psychologen geven aan de hand van ontspanningsoefeningen de juiste tools aan om met angsten en piekeren om te gaan.

 

We hopen op deze manier de revalidatie op een alternatieve maar professionele manier te kunnen blijven ondersteunen totdat we in de mogelijkheden zijn om onze patiënten gezond en wel terug in levende lijve te kunnen bijstaan. Ons motto is dan ook BLIJF GEZOND IN UW KOT!

 

Alle tips en tools (waaronder de telerevalidatiefilmpjes) vinden jullie op een apart gecreëerde rubriek op deze website: https://www.hartcentrumhasselt.be/gezond-in-uw-kot

 

ReGo 2019