Over ons

Geschiedenis


Evolutie

Het Hartcentrum Hasselt is ontstaan in 1992 op de dienst cardiologie van het toenmalige Virga-Jesse ziekenhuis, met als grondleggers dr. Rob Geukens en dr. Philippe Timmermans. Het was echter wachten tot 2005 om een Hasselts netwerk te kunnen vormen met de collega's van het Salvator ziekenhuis. Tegen 2010 bestond het team uit 10 cardiologen werkzaam in het Jessa ziekenhuis en iets later vond de eerste netwerkvorming plaats met het Sint Franciskus ziekenhuis in Heusden-Zolder. Mede om deze uitbreiding op te vangen werd onze externe praktijk 'het Hollandsch Huys' geopend (nabij het Salvator ziekenhuis). Sindsdien is het netwerk verder uitgebreid en is er een nauwe samenwerking met andere ziekenhuizen (zoals het Sint-Trudo ziekenhuis) en universiteiten (zoals de UHasselt) en speelt het Hartcentrum Hasselt een rol in nationale en internationale beleidsorganen.

 

Na ruim 25 jaar bestaat het Hartcentrum Hasselt uit een uitgebreid en complementair team van meer dan 20 cardiologen, 3 cardiochirurgen en een groot aantal gastcardiologen. Er is een doorgedreven subspecialisatie aanwezig in onder meer interventionele cardiologie, elektrofysiologie, genetica, preventie & revalidatie, hartfalen, imaging en onderzoek & wetenschap.

 

 Momenteel zijn we actief vanuit 3 ziekenhuizen en 2 ambulante hartcentra  (Hasselt en Bilzen) en bieden we dagelijks onze diensten aan op 10 verschillende locaties. Hierdoor kunnen we uw cardiale zorg dicht bij uw thuis aanbieden en dat over een groot deel van Limburg.

 

Groep

 

We nemen uw zorg ter harte


Het Hartcentrum Hasselt streeft er naar om uw geprefereerde cardiologisch centrum te zijn en dit door uit te blinken in de totale zorg en het ondersteunen van uw welzijn.

 

De hoekstenen van onze praktijk zijn:

 • Uitgebreide programma’s voor de preventie, diagnose en behandeling van cardiologische aandoeningen.

 • Een hechte samenwerking met onze medewerkers, collega’s en verwijzende (huis)artsen om tot een totaalzorg van onze patiënten te komen.

 • Het inzetten van de best beschikbare technologieën en innovatieve technieken.

 • Continue bijscholing en onderzoek om zo de meest geëvolueerde zorg te kunnen aanbieden.

 • Wij stellen de hoogste ethische standaarden voorop en engageren ons om onze kennis door te geven.

 

shutterstock_238674805 

 

Enkele speerpunten van onze werking


 • Geintegreerde totaalzorg van uw hart:  preventie, diagnostiek, hartfalenkliniek, revalidatiecentra REGO, ischemisch hartlijden, sportcardiologie, toonaangevende invasieve cardiologie en ritmologie. Het Hartcentrum Hasselt biedt een doorgedreven sub- en superspecialisatie aan met blijvende  aandacht voor de “gehele mens”.
 • Vlotte en snelle service aan patiënten en verwijzers, klinische paden met snelle diagnostiek, opvolging door gespecialiseerd paramedisch personeel in overleg met de eerste lijn.

 • Optimale samenwerking met onze verwijzers (huisartsen, externe cardiologen, paramedici) en de uitbouw van netwerken met andere centra voor zware chronische zorg of uitzonderlijke pathologie.

 • Top opleidingscentrum voor studenten, assistenten, huisartsen en specialisten.

 • Vooraanstaand in klinisch onderzoek ism UHasselt en de industrie.

 • Leidende rol in innovatieve geneeskunde zoals telecardiologie.

   

 

Uw hart in goede handen van ons Hartteam


De meerwaarde van grote, gespecialiseerde hartcentra laat zich onder meer voelen in de werking van een hartteam. Het hartteam zal uw hartprobleem bekijken vanuit de ogen van meerdere hartspecialisten, cardiologen en chirurgen samen, om te komen tot de best beschikbare behandeling van uw hartprobleem. 

 

Door het bundelen van meerdere inzichten vanuit de verschillende subdisciplines, maar ook door het opvolgen van Europese richtlijnen, overstijgen we met het hartteam ééndimensionale beslissingen. Studies hebben de grote meerwaarde van hartteams dan ook aangetoond.

 

Uw hart is de motor van uw lichaam. We maken er onze hoogste prioriteit van om uw hart met de beste zorgen te omringen!