Samenwerkingsverbanden

Het Hartcentrum Hasselt werkt nauw samen met verschillende ziekenhuizen en onderzoekscentra om de beste zorg te kunnen bieden aan zij patiënten. Leren van elkaar door kennis te delen en zorgen voor continue innovatie door middel van onderzoek is iets waar wij sterk in geloven. Hieronder vinden jullie een overzicht van onze belangrijkste samenwerkingsverbanden.

 

 

uhasselt-logo

 

 

Er is een nauwe samenwerking tussen de Universiteit Hasselt (UH) en het Hartcentrum Hasselt. Prof. Paul Dendale is er sedert 2008 professor cardiovasculaire fysiologie en momenteel is hij voorzitter van de opleiding geneeskunde. Daarnaast zijn er meerdere cardiologen van het Hartcentrum gastdocent aan UH. We staan overigens in voor het opvangen en begeleiden van vele studenten die stage lopen of een eindwerk maken binnen cardiologie. UH en het Hartcentrum Hasselt streven ook naar innovatie binnen de gezondheidszorg door diverse onderzoeksprojecten samen uit te voeren.

 

 

Logo MHU

In ons centrum zetten we sterk in op innovatie via telegeneeskunde. Dit doen we in samenwerking met de Mobile Health Unit (MHU), dat een onderdeel is van de Limburg Clinical Research Centre (LCRC). De MHU maakt gebruik van de expertise van diverse onderzoeksgroepen van de Universiteit van Hasselt bij het uitvoeren van hun activiteiten rond mHealth. We hebben alvast enkele succesvolle projecten afgerond (bv. Telerehab) en werken momenteel samen aan enkele grote onderzoeksprojecten (bv. CoroPrevention, een Horizon 2020 project). 

 

 

logo_Sint_Trudo_Ziekenhuis Vesalius

Het Hartcentrum Hasselt heeft een nauwe samenwerking met de dienst cardiologie van het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden en het Vesalius ziekenhuis in Tongeren.

 

 

MUMC

 

In kader van cardiogenetica, wetenschappelijk onderzoek en opleidingsprogramma's van fellows cardiologie werken wij, en in het bijzonder dr. Koopman, nauw samen met het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC*).

 

*Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Universiteit Maastricht (UM) werken samen in het MUMC+, ofwel het Maastricht Universitair Medisch Centrum+.

 

 

UAntwerpen

 

 

Met UAntwerpen wordt er samen onderzoek gevoerd op vlak van telemonitoring en beleid bij patiënten met voorkamerfibrillatie.

 

 

Mitraclip


Er is een samenwerkingsverband opgericht met UZ Leuven, Imelda Bonheiden en ZOL Genk voor MitraClip behandelingen. Dit is een behandeling voor patiënten die lijden aan mitralisklepinsufficiëntie waarbij de lekkende hartklep hersteld wordt door een speciale clip die op de mitralisklep bevestigd wordt. Dit partnership zorgt ervoor dat de ingrepen plaatsvinden in een gelimiteerd aantal gespecialliseerde centra waarbij er een optimale selectie en behandeling is van patiënten.

 

 

Verwijzende centra


Vanuit een aantal ziekenhuizen worden er patiënten doorverwezen voor specifieke onderzoeken en behandelingen zoals een ablatie bij voorkamerfibrillatie. Dit zijn onder andere de ziekenhuizen van Diest, Tongeren, Geel, Herentals, Lier en het diagnosecentrum in Lommel.