Fellows en assistenten

In ons Hartcentrum zijn er ook fellows werkzaam. Een fellow is een cardioloog die zich verder specialiseert in een specifiek deeldomein binnen de cardiologie. Het Hartcentrum Hasselt is met zijn zeer gespecialiseerde cardiologische zorgen dan ook een uitstekend centrum voor een cardioloog om zich verder te verdiepen in deze complexe materies. Een fellow blijft meestal 2 jaar verbonden aan het hartcentrum. In die periode werkt de fellow zelfstandig maar in nauw contact met zijn collega's van de betrokken subspecialiteit.

 

Daarnaast biedt het Hartcentrum Hasselt ook meerdere plaatsen aan voor assistenten. Een assistent is een arts in opleiding. De assistenten interne geneeskunde moeten zich nog verder specialiseren en roteren om de 3 maanden. Ze hebben stage op diverse diensten interne geneeskunde. De assistenten cardiologie daarentegen zijn reeds bezig met hun specialisatie cardiologie en blijven een jaar op de dienst. Ze hebben reeds hun opleiding interne geneeskunde achter de rug.

 

Onze fellows


Dr. Siddharth JoganiDr. Siddharth Jogani

BAKELANTS ELISEDr. Elise Bakelants 

Dr. Sebastiaan DeckxDr. Sebastiaan Deckx  

 

Onze assistenten


  • Dr. Pieter Martens (assistent cardiologie)
  • Dr. Dries Geveart (assistent cardiologie)
  • Dr. Olivier Van Leuven (assistent cardiologie)
  • Dr. Lotte Segers (assistent interne geneeskunde)
  • Dr. Valerie Konings (assistent interne geneeskunde)
  • Dr. Eline Bogaerts (assistent interne geneeskunde)