Interventies

Laatste wijziging: 17 maart 2022

Een tweede peiler binnen de behandeling van hartziekten zijn de interventies of procedures. Er zijn verschillende interventies die een cardioloog kan uitvoeren om hartproblemen te behandelen of om klachten te verminderen. We kunnen ze onderverdelen in twee verschillende groepen. We kennen enerzijds de interventiecardiologie, die zich vooral richt op onderzoek en behandeling van kransslagaderlijden en de hartkleppen. Daarnaast kennen we ektrofysiologische interventies, die gericht zijn op onderzoek en behandeling van hartritmestoornissen.

 

Procedures binnen de interventiecardiologie

  • Percutane coronaire interventie (oftwel ballondilatatie en stentimplantatie)
  • TAVI (percutane aortaklep vervanging of -plaatsing)
  • Sluiten van het linker hartoortje
  • Sluiting PFO/ ASD
  • Plaatsing Mitraclip
  • Plaatsen LVAD

Elektrofysiologische interventies

  • Ablatie
  • Implantatie pacemaker
  • Implantatie ICD
  • Cardioversie
Op de cardioversies na, gebeuren al deze interventies in speciaal daarvoor ingerichte procedurezalen. Dit gaat door op de dienst hartcatheterisatie (ook wel cathlab genoemd). De naam verwijst naar de methode waarop deze procedures doorgaans gebeuren, namelijk via een katheter via één van de aders, dus zonder echt te moeten snijden in het lichaam zoals bij operaties. Enkele procedures gaan ook door in een nieuwe state-of-the-art hybride zaal op het operatiekwartier.