Elektrische cardioversie

Een elektrische cardioversie is een mogelijke behandeling voor voorkamerfibrillatie of voorkamerflutter. Het is een procedure waarbij een elektrische stroomstoot (shock) toegediend wordt aan uw hart, waardoor er terug een regelmatig hartritme bekomen wordt. Dit gebeurt door middel van een externe defibrillator. In tegenstelling tot een ablatie, kan de procedure niet gebruikt worden om patiënten die slechts af en toe last hebben van voorkamerfibrillatie of voorkamerflutter, te behandelen. Een patiënt moet effectief de ritmestoornis hebben op dat moment.

 

 

Wat moet u meenemen naar het ziekenhuis?


  • Elektronische identiteitskaart
  • Lijstje met de thuismedicatie
  • Thuismedicatie voor de dag zelf
  • Eventueel brief van de verwijzende arts
  • Recent bloedonderzoek van bij de huisarts
  • Eventueel ondertekend toestemmingsformulier.

 

Dit formulier wordt standaard bij opname gegeven en kan u op de dag zelf ook nog ondertekenen.

 

 

 

Verloop van de procedure


De procedure wordt gepland via een dagopname op een gespecialiseerde afdeling (hartbewaking) op dinsdag of donderdag. U dient nuchter binnen te komen. Om klontervorming te voorkomen, moet u 4 tot 6 weken voor de elektrische cardioversie bloedverdunnende medicatie innemen. Als dit niet het geval is, zal een slokdarmechocardiografie uitgevoerd worden vóór de cardioversie om uit te sluiten dat er zich al een bloedklonter heeft gevormd in het hart. Door de elektrische shock zouden deze klontertjes immers kunnen loskomen en zich verplaatsen naar elders in het lichaam en daar schade aanrichten. Indien de arts klonters zou opmerken, zal de cardioversie worden uitgesteld. 

 

cardioversieFiguur 1: positie van de padsOp de afdeling wordt u aangeschakeld aan een bewakingsmonitor, zodat men ten allen tijde uw hartritme kan bewaken. Na een electrocardiogram en bloedafname wordt er een infuus in de arm geplaatst. Een cardioloog, een anesthesist en een verpleegkundige zullen tijdens de procedure aanwezig zijn. Omdat deze elektrische stroomstoot oncomfortabel is, wordt u gedurende enkele minuten in slaap gebracht. De cardioloog zal gebruik maken van een externe defibrillator om de shock toe te dienen ter hoogte van de borstkas met behulp van 2 pads. Indien de ritmestoornis niet verdwijnt, kan een tweede en eventueel een derde shock toegediend worden. De energie wordt dan steeds verhoogd.  

 

Het komt voor dat een cardioversie niet lukt. In dat geval zal de cardioloog beslissen wat de beste behandeling is voor u ritmestoornis (medicatie of bijvoorbeeld een ablatie).

 

 

Risico's


Doorgaans houdt een cardioversie weinig risico in. Na de cardioversie kan lokale irritatie ter hoogte van de borstkas ontstaan door de elektroden of de pads. Dit is normaal en kan eenvoudig verholpen worden met een lokale crème (vb. Flammazine) of een lichte pijnstiller.

 

Daarnaast is het grootste risico de aanwezigheid van een bloedklonter. Bij een elektrische shock zouden de eventueel aanwezige bloedklonters zich naar elders in het lichaam kunnen verplaatsen. Dit heeft als risico dat het een bloedvat kan verstoppen met drastische gevolgen zoals bijvoorbeeld een herseninfarct. Indien uit het onderzoek blijkt dat er zich bloedklonters bevinden in het hart, wordt de cardioversie uitgesteld naar een latere datum. U krijgt van uw cardioloog medicatie om de bloedklonters op te lossen.

 

 

Slaagkansen


 

De kans op succes hangt af van de duur van de ritmestoornis en of er bijkomende hartproblemen zijn. De slaagkansen zijn namelijk het hoogst bij personen die nog maar enkele weken of maanden last hebben van de ritmestoornis en die geen bijkomende hartproblemen hebben.

 

Als de elektrische cardioversie niet het gewenste resultaat geeft, zal uw cardioloog met u bespreken welke mogelijkheden er voor u zijn. Vaak blijft medicijnbehandeling noodzakelijk om na de cardioversie het normale hartritme op lange termijn te behouden. In bepaalde gevallen kan een ablatie (wegbranden van elektrische prikkels die het hartritme verstoren) een oplossing bieden. Soms kan een pacemaker plaatsing nodig zijn.

 

Na de procedure


De procedure duurt slechts 10 minuten. Hierna wordt u terug wakker gemaakt. Na de cardioversie wacht u best 1 uur voordat u iets eet of drinkt. Dit om te voorkomen dat u misselijk wordt door de narcose. Als u goed wakker bent en alles in orde is, mag u na het gesprek met uw cardioloog naar huis. U mag wel niet zelf rijden dus het is belangrijk om transport naar huis te voorzien.  De cardioloog laat u weten wanneer hij/zij u terug verwacht voor een controleraadpleging.

 

 

Downloads