Hartziekten

Hartziekten is een ruim begrip waar veel aandoeningen onder vallen. Afhankelijk van de aard van de aandoening kunnen we de hartziekten onderverdelen in de volgende categoriën:

 

Iedere categorie kent zijn eigen specifieke klachten en wordt op een heel andere manier aangepakt. De verschillende diagnosemogelijkheden en behandelingen die opgesomd worden op deze website zijn algemene richtlijnen. De cardioloog zal steeds geval per geval bekijken, ook rekening houdend met eventuele andere gekende aandoeningen, wat de beste onderzoeken en behandelingen zijn voor de patiënt.