Klinische studies

De cardiologen van het Hartcentrum Hasselt zijn naast de dagelijkse behandeling van hun patiënten ook zeer actief in onderzoek, wetenschap en onderwijs. Hierdoor zijn ze steeds op de hoogte van de laatste nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en kunnen ze veelbelovende behandelingen en technieken aanbieden die de zorg voor de patiënt nog meer kan verbeteren.

 

U kan op raadpleging of tijdens uw opname in het ziekenhuis door de cardioloog of één van zijn onderzoeksmedewerkers aangesproken worden om deel te nemen aan een klinische studie of wetenschappelijk project. U bent in geen geval verplicht om deel te nemen. Indien u beslist niet deel te nemen, heeft dit geen enkele invloed op de kwaliteit van uw verdere zorg.

 

Als u meer wilt weten over klinische studies dan kan u de onderliggende pagina's raadplegen.

 

 

Contact


Neemt u reeds deel aan een klinische studie, of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze studiemedewerkers:

 

  • Studiesecretariaat cardiologie
    Stadsomvaart 11
    3500 Hasselt
    011 33 70 30
    ...