Klinische studies

De cardiologen van het Hartcentrum Hasselt zijn naast de dagelijkse behandeling van hun patiënten ook zeer actief in onderzoek, wetenschap en onderwijs. Hierdoor zijn ze steeds op de hoogte van de laatste nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en kunnen ze veelbelovende behandelingen en technieken aanbieden die de zorg voor de patiënt nog meer kan verbeteren.

 

U kan op raadpleging of tijdens uw opname in het ziekenhuis door uw cardioloog of één van zijn onderzoeksmedewerkers aangesproken worden om deel te nemen aan een klinische studie of wetenschappelijk project. U bent in geen geval verplicht om deel te nemen. Indien u beslist niet deel te nemen, heeft dit geen enkele invloed op de kwaliteit van uw verdere zorg. Al de studies waar het Hartcentrum Hasselt aan deelneemt, zijn eerst grondig nagekeken en goedgekeurd door de ethische toetsingscommissie van ons ziekenhuis. De persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt met het nodige respect voor de privacy van de patiënt. We werken voor een deel van deze studies samen met onderzoekers en studenten van verschillende universiteiten, zoals de Universiteit Hasselt, de Universiteit Maastricht, de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Antwerpen. 

 

Als u meer informatie wenst over klinische studies dan kan u de onderliggende pagina's raadplegen. Op deze pagina kan je ook zien aan welke studies wij momenteel deelnemen. Indien u denkt in aanmerking te komen voor een studie dan kan u altijd contact met ons opnemen. 

 

 

Contact


Neemt u reeds deel aan een klinische studie, of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze studiemedewerkers:

 

  • Studiesecretariaat cardiologie
    Stadsomvaart 11
    3500 Hasselt
    011 33 70 30
    ...