Preventie en risicofactoren

Laatste wijziging: 23 maart 2022

Risicofactoren

In België blijven hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak en de voornaamste reden van een opname in een ziekenhuis. De grootste boosdoener is aderverkalking dat op zijn beurt aanleiding kan geven tot een hartinfarct, een beroerte of andere vaatverwikkelingen. Er sterven echter al beduidend minder mensen aan deze ziekten dan 20-30 jaar geleden, mede door een snellere en betere diagnose én behandeling van deze aandoeningen.

 

Aderverkalking heeft niet alleen te maken met 'aanleg' of erfelijkheid maar kan in grote mate voorkomen worden door aangepaste leefgewoonten, vooral op gebied van rook- en voedingsgedrag. Dit zijn zogenaamde risicofactoren die een verhoogde kans op aderverkalking geven. Er zijn risicofactoren waar men geen invloed op heeft maar de meeste risicofactoren zijn echter wel te beïnvloeden door een aangepaste levensstijl en/of door medicatie.

 

Beïnvloedbare risicofactoren:

 • Cholesterol
 • Suikerziekte (diabetes)
 • Hoge bloeddruk (hypertensie)
 • Roken
 • Ongezonde voeding (veel vetten, suikers, ...)
 • Overgewicht
 • Te weinig tot geen lichaamsbeweging
 • Overmatig alcoholverbruik
 • Drugs
 • Stress

Niet-beïnvloedbare risicofactoren:

 • Leeftijd: ouder worden geeft risicostijging
 • Geslacht: mannen hebben een hoger risico dan vrouwen
 • Erfelijke aanleg: familiale voorbeschiktheid

 

Preventie

Preventie is de belangrijkste peiler binnen de behandeling van hart- en vaataandoeningen. Het is echter iets waar de meeste mensen nog te weinig rekening mee houden. Het voorkomen van een ziekte is beter dan het effectief behandelen ervan, aangezien er in dit laatste geval al vaak sprake is van onomkeerbare schade aan het hart of andere organen (bv. hersenen).

 

Preventie omvat alle maatregelen en leefgewoonten die iemand hanteert om bovenstaande risicofactoren (en dus hart- en vaataandoeningen) te verminderen. We kunnen preventie onderverdelen in primaire en secundaire preventie. Primaire preventie is het nemen van maatregelen om hart-en vaatziekten te voorkomen bij gezonde personen (vooral hier wordt onvoldoende aandacht aan besteed). Secundaire preventie zijn de maatregelen die genomen worden bij patiënten die reeds gekend zijn met hart-en vaatziekten. Meestal wordt hier al een behandeling met medicatie opgestart. Dit laatste gebeurt altijd op advies van uw huisarts of cardioloog.

 

Logische preventieve maatregelen:

 • Niet roken of rookstop behandeling
 • Gezonde voeding
 • Overgewicht vermijden (eventueel begeleiding door een diëtist)
 • Voldoende lichaamsbeweging
Responsive Image

Secundaire preventie krijgt veel aandacht binnen het Hartcentrum Hasselt. De cardioloog zal alle beïnvloedbare risicofactoren van een patiënt individueel beoordelen en aanpakken. Indien een patiënt een bepaalde procedure ondergaat, wordt er voorgesteld om deel te nemen aan één van de internationaal erkende revalidatieprogramma's van het Hartcentrum Hasselt. Deze programma's hebben aangetoond dat ze de kans op het opnieuw krijgen van een ziekte aanzienlijk verminderen.

 

Op de pagina van de cardiale revalidatie (ReGo) wordt dieper ingegaan op deze aspecten. Patiënten worden hier persoonlijk begeleid in geval van secundarie preventie.

 

Informatiewebsite

Sinds 2019 heeft de Europese Vereniging voor Cardiologie (ESC) een patiënteninformatiewebsite gelanceerd die informatie geeft over risicofactoren, hoe je hart- en vaatziekten kan voorkomen en hoe je beter voor jouw gezondheid kunt zorgen. De website is geschreven door cardiologen en andere zorgprofessionals over heel Europa die werkzaam zijn binnen de cardiologie. Met deze website wenst de ESC de bewustwording rond preventie onder de algemene bevolking te verhogen en willen ze de prevalentie van hart-en vaatziekten verlagen door de mensen gezonder te laten leven nog voor hart- en vaatziekten zich kunnen ontwikkelen. 

 

www.healthy-heart.org