Zwangerschapsraadpleging

Tijdens de zwangerschap kan het nodig zijn om opgevolgd te worden door een cardioloog. Enerzijds kan de baby een aangeboren hartafwijking overerven en anderzijds wordt het hart tijdens een zwangerschap extra belast door fysieke en hormonale veranderingen met mogelijkse hartafwijken als gevolg. Een intensieve begeleiding voor, tijdens en na de zwangerschap wordt in sommige gevallen sterk aangeraden.

 

Doel van de raadpleging

 • Geïnformeerd de zwangerschap aanvatten
 • Risico voor de moeder verkleinen
 • Foetale uitkomst verbeteren
 • Samenwerking met gynaecologie: plan opmaken voor bevalling

 

Schema zwangerschapsraadpleging

 

Voor wie

1. Bij voorafbestaand (aangeboren) cardiaal lijden, zoals bij:

  • Hoge bloeddruk en overgewicht
  • Kleplijden
  • Ritmestoornissen
  • Kransslagaderlijden

 

2. Bij het ontwikkelen van cardiale klachten/symptomen tijdens de zwangerschap zoals pijn op de borst of hartkloppingen. 

 

3. Bij zwangerschap op oudere leeftijd en bij een verhoogde prevalentie van hoge bloeddruk, suikerziekte en pre-eclampsie.  

 

 

Planning

Duurtijd van de opvolging

Schema zwangerschapsraadpleging 2

 

In geval van congenitaal hartlijden van de moeder of bij aanwezige risicofactoren, start de opvolging best nog voor de zwangerschap. Op deze manier kan de cardioloog gericht advies geven en u voorbereiden op de zwangerschap. 

 

Controles tijdens de zwangerschap

Schema zwangerschapsraadpleging 3

Tijdens de zwangerschap wordt er doorgaans 1 controle per trimester ingepland. Vooral de controle in het 2e trimester is zeer belangrijk. De cardioloog bereidt je volledig voor op de arbeid en consulteert met de gynaecoloog waar nodig. 

 

De opvolging na de bevalling 

Schema zwangerschapsraadpleging 4

 

 

Ook na de bevalling is het zeer belangrijk om op raadpleging te komen bij de cardioloog. Na de bevalling zijn er namelijk nog verschillende fysiologische veranderingen die uw lichaam en uw hart ondergaan (zoals mobilisatie van vocht uit uw spieren). Het duurt ongeveer 6 maanden eer dit terug normaliseert.  

 

Bij wie

Patiënten kunnen terecht bij dr. Alexander Van De Bruaene. Er wordt nauw samengewerkt met de gynaecologen van het Jessa ziekenhuis. 

 

VAN DE BRUAENE ALExANDER - kopie