Ajmalinetest

Een Ajmaline provocatietest wordt uitgevoerd om het Brugada Syndroom op te sporen. Dit is een erfelijke hartritmestoornis waarbij er een verhoogd risico is op plotse hartdood. Aangezien het niet op elk moment vast te stellen is op een electrocardiogram (ECG), is het vaak nodig om een Ajmalinetest uit te voeren bij een vermoeden op het Brugada Syndroom. Bij een Ajmaline provacatietest wordt via een infuus de stof Ajmalin (Gilurytmal®) toegediend. De specifieke afwijkingen worden op deze manier uitgelokt zodat ze zichtbaar zijn op het electrocardiogram.

 

Dit onderzoek wordt aangevraagd als u recent een syncope heeft gedaan of een hartstilstand heeft gehad. Aangezien het gaat om een erfelijke aandoening, zal men dit onderzoek ook uitvoeren als iemand in uw familie het Brugada Syndroom heeft of als er iemand in uw familie zonder duidelijke reden op jonge leeftijd is overleden.

 

 

Verloop van het onderzoek


Tijdens de test mag u het bovenlichaam ontbloten, krijgt u een infuusnaaldje geprikt en wordt het ECG-toestel aangesloten. Na de afname van het rust-ecg wordt de Ajmalin toegediend. Tijdens deze toediening wordt het ECG voordurend gemonitord en wordt er nagegaan of zich specifieke afwijkingen voordoen. Na de toediening (die ongeveer 5 minuten duurt) wordt het ECG nog 15 minuten gevolgd.

 

Na het onderzoek zal de cardioloog de resultaten bekijken. De bespreking van deze resultaten gebeurt in een reeds geplande opvolgconsultatie. Het onderzoek kan een 30-tal minuten duren.