Coronarografie

Bij een vermoeden op kransslagaderlijden zal uw cardioloog in de meeste gevallen een coronarografie of hartkatheterisatie voorstellen. Dit is een angiografisch onderzoek (met Röntgenstralen en contraststof) waarmee de kransslagaders in beeld worden gebracht door middel van een katheter (dun buisje).

Deze katheter wordt via een slagader (van de lies of de pols) opgeschoven tot aan de oorsprong van de kransslagaders. Men kan hierdoor zien waar zich de eventuele vernauwingen bevinden.

 

 

Hoe verloopt de coronarografie?


Coronarografie%2001

 

U wordt hiervoor opgenomen op de afdeling cardiologie. Voor een coronarografie moet u minstens 4 uur nuchter zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een speciaal daarvoor ingerichte zaal. Het is niet nodig om u in slaap te doen voor deze procedure, het plaatsen van de katheter gebeurt onder lokale verdoving.

 

Eenmaal op de onderzoekstafel, dekt men u helemaal af met steriele doeken. De vooraf bepaalde punctieplaats waar de katheter in de grote lichaamsslagader wordt gebracht, blijft vrij. De katheter wordt ingebracht door middel van een sheath en opgeschoven via deze slagader tot aan de oorsprong van de kransslagaders. Deze katheters zijn zo ontworpen, dat ze vrij gemakkelijk op de juiste plek terechtkomen en ook ter plaatse blijven.

 

Coronarografie%2002Figuur 1: beeld van de kransslagadersVia deze katheter kan de cardioloog de contraststof inspuiten om de kransslagaders zichtbaar te maken met behulp van Röntgenstralen. Men maakt meerdere opnames uit verschillende hoeken. De contraststof die de cardioloog gebruikt is een jodium bevattende kleurstof. Aan de hand van deze beelden kan de cardioloog zien of er vernauwingen aanwezig zijn in één van de kransslagader. Bij een vernauwing kan er namelijk minder constraststof passeren. 

 

Op het einde van het onderzoek kan men, zo nodig, de werking van de aortaklep evalueren door de druk in de linker hartkamer en in de aorta te meten en de pompwerking van het hart berekenen. Men noemt dit een ventriculogram. Tijdens dit gedeelte voelt u meestal een warmte over het hele lichaam en een (valse) drang om te wateren.

 

 

Nazorg


Als het onderzoek klaar is, zal de arts de katheters verwijderen en wordt de aanprikplaats van de slagader gesloten door middel van een lokaal drukverband of een speciaal daarvoor gemaakt drukapparaat. Bij een onderzoek via de lies zal u nog moeten blijven platliggen gedurende 4 tot 6 uur. Bij een onderzoek via de pols mag u in principe onmiddellijk weer opstaan, maar vragen we u om de eerste dagen de pols waarlangs het onderzoek plaatsvond niet te belasten. Dit is om bloedingen te vermijden.

 

Coronarografie%2003Figuur 2: katheter via de liesMocht u na uw ontslag uit het ziekenhuis toch problemen ondervinden ter hoogte van de aanprikplaats, bijvoorbeeld een bloeding, dient u dit best door een arts te laten nakijken (uw huisarts of via de dienst spoedgevallen). In geval van een bloeding is het belangrijk druk uit te oefenen op de plaats van de bloeding.

 

Omdat de contraststof in uw lichaam via de nieren wordt verwijderd, dient u voldoende water (minstens 1,5 liter) te drinken om de nieren zo goed mogelijk te spoelen.

 

Uw hartspecialist zal de resultaten van het onderzoek met u komen bespreken op uw kamer. Het kan zijn dat u na het onderzoek één tot twee nachten moet blijven.

 

 

VIDEO: Katheterisatie in het Jessa Ziekenhuis

 

 

Downloads