Revalidatie & begeleiding

Fysieke begeleiding

Hartrevalidatie tijdens de hospitalisatie


Zodra u op één van onze verpleegafdelingen ligt, zal u behandeld worden door onze kinesisten om u zo spoedig mogelijk zo actief mogelijk te krijgen. Reeds tijdens de eerste dag van de hospitalisatie wordt er gestart met een licht fysiek oefenprogramma aangepast aan uw aandoening en onder begeleiding van een kinesist. Wanneer u op hartbewaking bent opgenomen zal de kinesist bij u langskomen en u behandelen met technieken om uw ademhaling en ventilatie te verbeteren. Ook zullen ze u aangepaste oefeningen laten uitvoeren om spierzwakte en spierverkortingen tot het minimum te herleiden. Tevens zullen ze samen met de verpleging u helpen met het maken van transfers (van lig naar zit, van zit tot stand, ...).

 

Tijdens uw opname zal er ook een medewerker van het Rego langskomen om u de nodige informatie te geven over de verdere revalidatie na uw opname. Het nodige papierwerk (ziekenfonds, etc) kan hiervoor al in orde gebracht worden.

 

 

Ambulante hartrevalidatie


De fysieke training op het ReGo, die doorgaans plaatsvindt na een opname, richt zich op de verbetering van het lichamelijk uithoudingsvermogen. U wordt er intensief begeleid door een team van ervaren kinesisten. U kan hen altijd aanspreken in geval van klachten. Bij ernstige klachten verwittigt men onmiddellijk de revalidatiearts. Alle apparatuur voor dringende medische hulpverlening is aanwezig in de revalidatiezaal. 

 

IMGL6101

 

Uw fysiek oefenprogramma wordt opgestart aan de hand van de door u behaalde resultaten tijdens een inspanningsproef aan het begin van het revalidatieprogramma. De kinesisten en de cardioloog bespreken deze resultaten met u en stellen een oefenprogramma op. Gedurende het revalidatieproces evalueert men uw vorderingen met nieuwe inspanningsproeven en past men zo nodig uw oefenprogramma aan. Tijdens deze opvolgconsultaties heeft u steeds de kans om eventuele vragen of problemen te bespreken met de cardioloog.

 

Er zijn verschillende indicaties waardoor u een goedgekeurd revalidatiedossier krijgt. Hierdoor  komt u in aanmerking voor maximaal 45 revalidatiesessies met terugbetaling van het ziekenfonds. Deze sessies gaan driemaal per week door en duren ongeveer 1,5 uur. U wordt tijdens uw opname of op raadpleging bij de cardioloog aangesproken als u in aanmerking komt.

 

 

Longrevalidatie


Longrevalidatie richt zich op het verbeteren van de ademhaling en het uithoudingsvermogen. Door specifieke ademhalings- en ontspanningsoefeningen en conditietraining leert u om een betere controle te krijgen over uw eigen gezondheid en verhoogt u de kwaliteit van leven. De ergotherapeut zal u helpen bij uw ergonomie tijdens de oefeningen en geeft ook tips bij thuisactiviteiten.

 

Er wordt u een vast trainingsschema van 60 sessies voorgesteld. Daarnaast blijft individuele begeleiding met betrekking tot voeding, psychische-, sociale problemen mogelijk. Na het beeindigen van uw revalidatie is er de mogelijkheid om (beperkte tijd) een verdergezet oefenprogramma te volgen.

 

 

Vaatrevalidatie


In overleg met de vaatchirurgen biedt het ReGo ook een vaatrevalidatieprogramma aan. Vernauwde bloedvaten naar de benen hangen sterk samen met toekomstige hartinfarcten en hersentromboses. Daarom wil men hoog-risicopatiënten op eenzelfde manier behandelen als hartpatiënten. Deze groep krijgt daarom niet alleen een speciaal oefenprogramma met staptraining in intervalvorm, maar ook begeleiding op het vlak van cholesterol, roken, hoge bloeddruk, ...

 

 

Overgewicht


In het ReGo kan u ook terecht voor training in het kader van overgewicht. We bieden een 3-maanden durend individueel programma aan waarbij u fysieke training volgt en begeleid wordt door een diëtiste om uw voedingsgewoonten aan te passen. Daarnaast kan u ook gescreend en begeleid worden door de psycholoog om eventuele problemen rond emotioneel eten aan te pakken. Indien noodzakelijk kan je na afloop van deze 3 maanden in overleg met de verschillende disciplines bekijken om eventueel het programma nog verder te zetten. Elke maandag is er om 10u30 een infosessie in het Revalidatie -en Gezondheidscentrum (ReGo). Hier wordt je de nodige uitleg over het programma gegeven. U hoeft geen afspraak te maken voor deze sessie.

 

 

Downloads