Revalidatie & begeleiding

Medische begeleiding

U kan op het Rego bij de artsen terecht in geval van medische problemen en lichamelijke klachten tijdens de fysieke oefeningen. Twee vrijdagen per maand geven ze tevens een informatiesessie over hart- en vaatziekten tussen 10u30 en 12u00.

 

Gedurende het revalidatieprogramma zijn er verschillende opvolgconsultaties. Tijdens deze consultaties gebeurt telkens een inspanningstest of ergospirometrie: op een staande fiets ondergaat u een stijgende belasting terwijl uw hartslag, bloeddruk en elektrocardiogram continu gemeten worden. Het elektrocardiogram registreert de elektrische geleiding doorheen de hartspier. De cardioloog-revalidatiearts kan gedurende de inspanning en tijdens de recuperatie een eventueel zuurstoftekort van de hartspier vaststellen.

 

IMGL6249

 

 

Tijdens deze inspanningstest meet men uw longinhoud en andere ademhalingsparameters. Aan de hand van de resultaten uit deze test kan uw individueel trainingsprogramma worden aangepast. Standaard voorzien wij 3 fietstesten tijdens uw revalidatie. Indien noodzakelijk kan dit aantal variëren. De cardioloog bespreekt de resultaten met u. Zo nodig zullen verdere onderzoeken plaatsvinden (onderzoek van de hartspierfunctie, ...).