Revalidatie & begeleiding

Sociale begeleiding

Tijdens uw hospitalisatie wordt u het revalidatieprogramma voorgesteld teneinde u verder te begeleiden naar een gezonde levensstijl. Als u het revalidatiecentrum moeilijk kan bereiken, helpt de sociaal verpleegkundige u ook met een carpoolsysteem of wordt de Minder Mobielen Centrale (MMC) ingeschakeld.

 

Indien u dit wenst, zorgen de sociaal verpleegkundigen bij uw ontslag voor een aangepaste thuishulp zoals thuisverpleging, familiale hulp, poetshulp of warme maaltijden. U kan bij hen ook terecht voor een gesprek over uw ziektebeleving en verwerking, sociale en familiale problemen of financiële moeilijkheden. Daarnaast staan zij ter beschikking voor vragen over arbeidsongeschiktheid, werkhervatting en werkbelasting. Uw risicoprofiel wordt verder opgevolgd door de sociaal verpleegkundige en de diëtisten.