De wet

Om wettelijke redenen zal u bij de planning van uw behandeling of bij uw opname op de verpleegafdeling een ‘informed consent’ of toestemmingsformulier krijgen. Er wordt van u gevraagd dit formulier te lezen en te ondertekenen. Hierdoor verklaart u alle wettelijke informatie verkregen te hebben, en geeft u al dan niet toestemming voor de uitvoering van het onderzoek en de behandeling.

 

PDF icoonInformed consent/toestemmingsformulier