De wet

Laatste wijziging: 10 maart 2022

Om wettelijke redenen zal je bij de planning van je behandeling of bij je opname op de verpleegafdeling een ‘informed consent’ of toestemmingsformulier krijgen. Er wordt van jou gevraagd dit formulier te lezen en te ondertekenen. Hierdoor verklaar je alle wettelijke informatie verkregen te hebben, en geef je al dan niet toestemming voor de uitvoering van het onderzoek en de behandeling.

 

Informed consent/toestemmingsformulier