Webportaal electrocardiogram

Indien u bij de interpretatie van een ECG van uw patiënt een vraag zou hebben, kan u bij het cardiologisch team van het Hartcentrum Hasselt terecht voor een tweede opinie. Dit kan bijvoorbeeld bij een vraag naar een medische geschiktheidsevaluatie van een sporter. Dan is het best om een persoonlijke en familiale bevraging en een klinisch onderzoek aan te vullen met een ECG in rust. Daardoor kunnen onderliggende cardiovasculaire aandoeningen gedetecteerd worden die een risico zouden kunnen vormen bij (ongelimiteerd) sporten.

 

Via onderstaand invulformulier kan u een ECG opladen, samen met een korte medische historiek van de patiënt, en een aanduiding van welk probleem u op het ECG vermoed. Wij proberen u dan binnen de 48 uur een antwoord te bezorgen. Slechts zeldzaam zal een bijkomend cardiologisch onderzoek vereist zijn. In dat geval kan de patiënt zo gewenst ook bij ons terecht.

 

Voor andere vragen of problemen kan u altijd contact opnemen met ....

Gegevens aanvrager
Patientengegevens
Opladen van bijlage (vb ECG,...)