COVID-19: Mededeling voor onze huisartsen

Alle geplande en niet dringende raadplegingen, onderzoeken en ingrepen werden met ingang vanaf zaterdag 14 maart geannuleerd. Enkel de meest noodzakelijke consultaties en onderzoeken zullen nog plaatsvinden. Deze maatregelen volgen op de activering van de federale fase van de noodplanning.

 

Concreet betekent dit:

 

1/ We annuleren de geplande (NIET DRINGENDE) raadplegingen, onderzoeken en ingrepen.

 • Onze artsen bekijken welke afspraken dringend zijn en welke niet.
 • Onze medewerkers nemen met de patiënt contact op via telefoon.  We hebben niet van alle patiënten een correct telefoonnummer of mailadres, daarom kunnen er patiënten zijn, die niet gecontacteerd worden.

 

DRINGENDE procedures zoals een coronarografie, PCI, pacemaker, ablatie en/of cardioversie blijven gewoon doorgaan.

We streven ernaar de opnameduur van de patiënten zo kort mogelijk te houden. Daarnaast zullen wij bij patiënten die vroeg ontslagen worden vanuit het ziekenhuis, voorlopig extra telefonische follow-up blijven voorzien gedurende de eerste dagen na ontslag.

 

2/ inboeken van een nieuwe afspraak voor raadpleging, onderzoeken en ingrepen.

 • Van zodra (niet-dringende) raadplegingen, onderzoeken en ingrepen opnieuw kunnen doorgaan (na advies v/d overheid), zullen onze medewerkers alle patiënten met een geannuleerde afspraak opnieuw  contacteren voor een nieuwe datum.

 

3/ na doorverwijzing van de huisarts of specialist kan er nog wel een dringende afspraak gemaakt worden – voor NIET -GEINFECTEERDE PATIËNTEN

 • Dringende afspraken maken voor jouw patiënt: neem contact op met ons secretariaat via het nummer 011 87 11 87 (voorbehouden voor huisartsen – uitzonderlijk iedere werkdag tussen 8u en 17u).
  • We adviseren om verwijzingen naar spoed te vermijden voor alle dringende cardiale patiënten die niet geïnfecteerd zijn.  

We proberen om deze patiënten binnen de 48u te zien.

  • Als je patiënt toch naar spoed gaat zal hij daar (indien niet geïnfecteerd) dringend gezien worden op een cardio-raadpleging voor triage naar opname of naar huis met acute behandeling.
 • Als patiënten toch zelf een afspraak willen maken voor een mogelijks dringend probleem, zal die telefonisch in contact gebracht worden met een cardioloog die zal beslissen wat moet gebeuren.

 

4/ GEINFECTEERDE cardiale patiënten:

 • Bij levensbedreigende situatie: via 112
 • Bij niet-levensbedreigende cardiale problemen: gelieve contact op te nemen met de artsenlijn van het Hartcentrum Hasselt op 011 87 11 87 of via de cardioloog van wacht binnen het ziekenhuis op 011 33 55 11

 

Zodra er veranderingen optreden, zullen we hierover tijdig terug communiceren.