ECG opleiding voor huisartsen

In samenwerking met het Hartcentrum Hasselt en Bayer organiseert UHasselt SEE de opleiding ECG voor huisartsen.

 

Programma

De lesinhoud zal bestaan uit een deel theorie en een deel ECG oefeningen met een tijdsbestek van 5 uur per les, waarvan 3 uur effectief les en 2 uur geteld voor zelfstudie o.b.v. het handboek ‘ECG uit en in het hoofd’.

De lessen vinden plaats op dinsdagavonden van 20.00-23.00 uur op campus Diepenbeek van de UHasselt. Ontvangst vanaf 19.30 uur met broodjes en koffie.

 

09/10/2018

Normaal ECG   

Dr. Pieter Koopman

23/10/2018

Tachyaritmie 

Dr. Johan Vijgen

06/11/2018

Bradycardie 

Dr. Joris Schurmans

27/11/2018

Telemonitoring, holter en eventrecorders 

Dr. Johan Vijgen en Dana Berti

11/12/2018

ECG bij interne urgenties (longembolie, ionenstoornissen, …) 

Dr. Rob Bolderman

15/01/2019

Ischemie en myocardinfarct   

Dr. Philippe Jr. Timmermans

29/01/2019

ECG bij cardiale devices en hartfalen 

Dr. Joris Schurmans

12/02/2019

ECG Sporthart, Hypertrofie en Genetica

Dr. Pieter Koopman

26/02/2019

Herhalingsles oefeningen ECG

Dr. Pieter Koopman en Dr. Johan Vijgen

12/03/2019
(20u-22u)

Examen (Klassikaal schriftelijk)

Dr. Johan Vijgen

 

Deze opleiding is erkend als verplichte bijscholing en accreditering huisartsgeneeskunde. Na succesvolle afronding, ontvangt u een getuigschrift permanente vorming uitgereikt door de UHasselt. Meer informatie vind je op onderstaande website van UHasselt. Hier kan je je tevens inschrijven. 

 

https://www.uhasselt.be/ECG-huisartsen#anchor