Nieuwe ECG opleiding voor huisartsen

In samenwerking met het Hartcentrum Hasselt en Bayer organiseert UHasselt een nieuwe ECG opleiding voor huisartsen. De volgende editie zal starten in het najaar van 2019. De lessen vinden plaats op dinsdagavonden van 20u-23u op campus Diepenbeek van UHasselt. 

 

De lesinhoud zal bestaan uit een deel theorie en een deel ECG oefeningen met een tijdsbestek van 5 uur per les, waarvan 3 uur effectief les en 2 uur geteld voor zelfstudie o.b.v. het handboek ‘ECG uit en in het hoofd’.

 

Lesgevers: dr. Johan Vijgen, dr. Pieter Koopman, dr. Joris Schurmans, dr. Philippe Timmermans Jr., Dana Berti

 

Programma:

Les 1

Normaal ECG   

Les 2

Tachyaritmie 

Les 3

Bradycardie

Les 4

Telemonitoring, holter en eventrecorders 

Les 5

ECG bij interne urgenties (longembolie, ionenstoornissen, …) 

Les 6

Ischemie en myocardinfarct   

Les 7

ECG bij cardiale devices en hartfalen 

Les 8

ECG Sporthart, Hypertrofie en Genetica

Les 9

Herhalingsles oefeningen ECG

Les 10

Examen (Klassikaal schriftelijk)

 

 

 

Inschrijven en meer informatie via www.uhasselt.be/ECG-huisartsen