The EAPC EXPERT tool (publicatie European Heart Journal)

  • Dominique Hansen, PhD FESC, Hartcentrum Hasselt, Universiteit Hasselt, BIOMED-REVAL
  • Paul Dendale, MD PhD FESC, Hartcentrum Hasselt, Jessa ziekenhuis, Universiteit Hasselt, BIOMED-REVAL
  • Karin Coninx, PhD, Universiteit Hasselt, Expertisecentrum voor Digitale Media
  • Gustavo Rovelo Ruiz, PhD, Universiteit Hasselt, Expertisecentrum voor Digitale Media

 

 

The EAPC Expert tool

De Exercise Prescription in Everyday practice & Rehabilitative Training (EXPERT) tool dient voor het optimaliseren van revalidatie voorschriften bij patiënten met hart-en vaatziekten door middel van interactieve trainings- en beslissingsondersteuning.

 

Fysieke revalidatie wordt sterk aanbevolen in de huidige richtlijnen voor (secundaire) preventie van hart- en vaatziekten (CVD). Veel clinici ervaren echter moeilijkheden bij het voorschrijven van revalidatie wanneer verschillende CVD's en risicofactoren binnen dezelfde patiënt voorkomen. Meer dan 30 CV revalidatie-experten uit 11 Europese landen hebben revalidatie-aanbevelingen en veiligheidsadviezen geformuleerd voor 18 verschillende aandoeningen. Er wordt rekening gehouden met fysieke fitheid, CV medicijnen en afwijkingen tijdens inspanningsonderzoek. De Universiteit Hasselt heeft op basis hiervan een algoritme en bijhorend interactief instrument ontwikkeld om voorschrijfmoeilijkheden te helpen overwinnen en om te leiden tot betere standaardisatie van CV revalidatie.

 

In 2010 werden de eerste initiatieven genomen voor het opstellen van een digitale en interactieve beslissingsboom voor CV revalidatie in het Jessa ziekenhuis te Hasselt. Ook zou er een enorme hoeveelheid gegevens moeten worden verzameld voor alle mogelijke combinaties van CVD's en risicofactoren die clinici in revalidatieprogramma's tegenkomen. In 2013 zijn >30 revalidatie-experten (EAPC EXPERT werkgroep, met vertegenwoordiging van  wetenschappelijke en klinische expertise) uit 11 Europese landen overeengekomen de meest recente CV revalidatie-aanbevelingen te verzamelen/te formuleren (gebaseerd op Europese richtlijnen en klinische evidentie). Op basis van deze gegevens werd een algoritme uitgewerkt dat deel uitmaakt van een interactief trainings- en beslissingsondersteuningssysteem (realisatie door Human-Computer Interaction wetenschappers van het Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM) van de Universiteit Hasselt).

 

De interactieve EXPERT applicatie bevat twee werkmodi: een adviescentrum en een trainingscentrum:

 

  • In het EXPERT adviescentrum zijn revalidatie-aanbevelingen beschikbaar voor tien primaire indicaties voor revalidatie (coronair vaatlijden, hartfalen, cardiomyopathie, perifeer vaatlijden, implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD) of pacemaker, ventriculaire assist-devices, harttransplantatie, klepziekten of operatie, congenitale hartziekten, pulmonale arteriële hypertensie, revalidatie in ziekenhuisfase) , vijf CV risicofactoren (type 1 en 2 diabetes, obesitas, hypertensie, dislipidemie) en drie chronische niet-CV aandoeningen (sarcopenie, chronische longziekten, nierfalen). Risicofactoren kunnen geactiveerd worden op basis van de medische voorgeschiedenis van de patiënt of worden ze automatisch geactiveerd bij het invullen van bepaalde velden (zoals lengte en gewicht) of bij het overschrijden van bepaalde drempels. Naast aanbevelingen formuleert het EXPERT tool ook contra-indicaties voor bepaalde soorten oefeningen en veiligheidsadviezen.

 

  • In het EXPERT trainingscentrum zijn tal van patiënt casussen (van makkelijk tot moeilijk, maar ook zeldzame gevallen) beschikbaar. Door dit onderdeel van het interactieve systeem te gebruiken, kunnen clinici zichzelf trainen en hun vaardigheden in het voorschrijven van revalidatie optimaliseren. De clinicus raadpleegt eerst de eigenschappen van de patiënt, en vult dan zelf een voorstel in voor trainingsintensiteit, sessieduur, frequentie, programmaduur en al dan niet toevoegen van krachttraining. Hierna krijgt de clinicus onmiddellijke feedback door inzage te verkrijgen in de revalidatie-aanbevelingen voor die specifieke casus zoals berekend door het EXPERT algoritme.

 

PDF icoonThe EAPC EXPERT tool