Studies in follow-up

We geven hier een beknopte omschrijving van de studies waarvan de inclusies zijn afgelopen maar waarbij we de patiënten nog een bepaalde periode opvolgen. Heeft u vragen over een studie waaraan dat uw patiënt deelneemt? Laat het ons gerust weten. U kan contact opnemen met ons studiesecretariaat (... of 011 33 70 30).

 

 • Bionyx

Gerandomiseerde all-comers studie ter evaluatie van de bioresorbeerbare polymer-coated ORSIRO stent vs. De polymer-coated RESOLUTE ONYX stent.

 

 • Compass

Evaluatie of het gebruik van rivaroxaban voordelen geeft naar de preventie van majeure cardiovasculaire events bij patiënten met perifeer of coronair lijden.

 

 • CTO registry

Een prospectieve niet-gerandomiseerde, multicentrische studie om het voordeel, de efficiëntie en de veiligheid van percutane interventies voor chronische totale coronaire occlusive te evalueren. 

 

 • East

Evaluatie of een vroegtijdige en uitgebreide, gestandaardiseerde therapie voor de ritmebehoudende behandeling van boezemfibrilleren ernstige cardiovasculaire complicaties kan voorkomen bij patiënten met een onlangs gediagnosticeerd boezemfibrilleren (BF).

 

 • Emperor studies

2 Fase III gerandomiseerde, dubbel blind, placebo gecontroleerde studies om de werkzaamheid en veiligheid van Empagliflozin 10mg te evalueren bij patiënten met chronisch hartfalen en een bewaarde ejectiefractie (studie 1) en een gereduceerde ejectiefractie (studie 2).

 

 • Envisage Tavi AF 

De Envisage studie is een fase 3, multicenter, gerandomiseerde open-label studie die Edoxaban vergelijkt met VKA bij patiënten met VKF die een transcatheter aortaklep vervanging (TAVR) ondergaan.

 

 • Etna AF

Het betreft een niet interventioneel onderzoek naar edoxaban- behandeling in de gewone klinische praktijk voor patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren. Dit is een observationele post market studie. Wereldwijd werden er 13.100 patiënten geïncludeerd. De patiënten moeten niet extra naar het ziekenhuis komen na de inclusie en er is geen enkele vorm van interventie.

 

 • Etna VTE

Het betreft een niet interventioneel onderzoek naar edoxaban- behandeling in de gewone klinische praktijk voor de behandeling van veneuze trombo-embolie. Dit is een observationele post market studie. Wereldwijd worden er 2.700 patiënten geïncludeerd. De patiënten moeten niet extra naar het ziekenhuis komen na de inclusie en er is geen enkele vorm van interventie.

 

 • Master DAPT

Het betreft een multicenter, gerandomiseerde klinische studie bij patiënten met een verhoogd bloedingsrisico die na plaatsing van een Ultimaster stent korter of langer behandeld worden met anti-stollingsmedicatie. Doel van dit onderzoek is het vergelijken van twee medicatietherapieën ter voorkoming van de vorming van bloedproppen.

 

 • NOAH-AFNET 6

NOAH-AFNET 6 vergelijkt de behandeling met Edoxaban met de huidige standaardtherapie (acetylsalicylzuur (ASA) of geen behandeling met antistollingsmiddelen, afhankelijk van het cardiovasculaire risico) bij patiënten met episoden met hoge atriale frequentie (AHRE). Onderzocht wordt of de behandeling van patiënten met Edoxaban beter is dan de huidige therapie gericht op voorkoming van een beroerte, systemische embolie en cardiovasculair overlijden.

 

 • Pioneer III

Een prospectief, multicentrisch, globaal, gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek ter beoordeling van de veiligheid en werkzaamheid van het BuMA Supreme™ biologisch afbreekbaar geneesmiddelomhuld coronair stentsysteem bij patiënten met stabiel coronair vaatlijden of acute coronaire syndromen zonder verhoging van het ST-segment

 

 • Smart registry

Strategisch beheer voor optimalisatie van de respons op cardiale resynchronisatietherapie: te weten komen welke technieken voor optimalisatie worden gebruikt en hoe doeltreffend ze zijn

 

 • Xience 28 DAPT (post PCI)

Prospectieve, single-arm, multicentrische, open-label, niet gerandomiseerde studie ter evaluatie van de veiligheid van 1 maand DAPT behandeling bij patiënten met een verhoogd bloedingsrisico na PCI met een Xience stent.