Studies in follow-up

We geven hier een beknopte omschrijving van de studies waarvan de inclusies zijn afgelopen maar waarbij we de patiënten nog een bepaalde periode opvolgen. Heeft u vragen over een studie waaraan dat uw patiënt deelneemt? Laat het ons gerust weten. U kan contact opnemen met ons studiesecretariaat (... of 011 30 70 33).

 

 • Bionyx

Gerandomiseerde all-comers studie ter evaluatie van de bioresorbeerbare polymer-coated ORSIRO stent vs. De polymer-coated RESOLUTE ONYX stent.

 

 • Cantos

Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd, event-driven onderzoek van driemaandelijkse subcutane injectie van canakinumab (een monoclonale antistof) in de preventie van recidiverende cardiovasculaire gebeurtenissen bij stabiele post-myocardinfarct patiënten met verhoogde hsCRP.

 

 • Compass

Evaluatie of het gebruik van rivaroxaban voordelen geeft naar de preventie van majeure cardiovasculaire events bij patiënten met perifeer of coronair lijden.

 

 • East

Evaluatie of een vroegtijdige en uitgebreide, gestandaardiseerde therapie voor de ritmebehoudende behandeling van boezemfibrilleren ernstige cardiovasculaire complicaties kan voorkomen bij patiënten met een onlangs gediagnosticeerd boezemfibrilleren (BF).

 

 • Etna AF

Het betreft een niet interventioneel onderzoek naar edoxaban- behandeling in de gewone klinische praktijk voor patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren. Dit is een observationele post market studie. Wereldwijd werden er 13.100 patiënten geïncludeerd. De patiënten moeten niet extra naar het ziekenhuis komen na de inclusie en er is geen enkele vorm van interventie.

 

 • Etna VTE

Het betreft een niet interventioneel onderzoek naar edoxaban- behandeling in de gewone klinische praktijk voor de behandeling van veneuze trombo-embolie. Dit is een observationele post market studie. Wereldwijd worden er 2.700 patiënten geïncludeerd. De patiënten moeten niet extra naar het ziekenhuis komen na de inclusie en er is geen enkele vorm van interventie.

 

 • Entrust AF

Het betreft een multicentrische, gerandomiseerde open-label fase 3b studie waarin de veiligheid en werkzaamheid wordt beoordeeld van een op edoxaban gebaseerd antitrombotisch regime in vergelijking met een op vitamine K‑antagonist gebaseerd antitrombotisch regime na een succesvolle percutane coronaire interventie (PCI) met stentplaatsing.

 

 • Galileo

Een multi-centrische, open-label, gerandomiseerde studie ter vergelijking van Rivaroxaban ten opzichte van de standaard plaatsjesremming bij patiënten die een TAVI (transcatheter aortIc valve replacement) procedure ondergaan.

 

 • Paragon

Een gerandomiseerde, dubbel-blind, multicentrische, actief gecontroleerde studie ter vergelijking van de effectiviteit en veiligheid van LCZ696 ten opzichte van Valsartan bij hartfalenpatiënten (NYHA Classificatie II-IV) met een bewaarde ejectiefractie.

 

 • Pioneer III

Een prospectief, multicentrisch, globaal, gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek ter beoordeling van de veiligheid en werkzaamheid van het BuMA Supreme™ biologisch afbreekbaar geneesmiddelomhuld coronair stentsysteem bij patiënten met stabiel coronair vaatlijden of acute coronaire syndromen zonder verhoging van het ST-segment

 

 • Victoria

De VICTORIA studie is een gerandomiseerde, placebo gecontroleerde, dubbel blind, event gedreven, multicenter pivotale fase III studie om de effectiviteit en veiligheid van de orale sGC stimulator Vericiguat te observeren bij patiënten met hartfalen met gereduceerde ejectiefractie.